Artikel

Glädjande besked om momsgrupperna

Reglerna slopas inte som tidigare aviserats

Huruvida regeringen avser att slopa momsgrupperna vid ett senare tillfälle eller om andra förändrade regler är att vänta är dock oklart.

Onsdag 23 oktober 2014

Av budgetpropositionen för 2015 som presenterades idag framgår att regeringen valt att inte gå vidare med den tidigare regeringens förslag om att slopa momsgrupperna. Enligt uppgift planerar den nya regeringen istället att se över nuvarande tillämpning och därefter återkomma i frågan. Huruvida regeringen avser att slopa momsgrupperna vid ett senare tillfälle eller om andra förändrade regler är att vänta är dock oklart.

Det kan inte ha undgått någon att de svenska momsgruppernas framtid varit osäker under många år och i synnerhet det senaste halvåret. Till att börja med ifrågasatte EU-kommissionen momsgruppsreglernas förenlighet med momsdirektivet. Efter att Sveriges implementering under 2013 godkänts av EU-domstolen ifrågasattes istället reglerna på det nationella planet. Under våren 2014 föreslog regeringen att momsgruppsreglerna skulle försvinna vid årsskiftet 2015. Förslaget möttes av omfattande kritik och har sedan dess debatterats flitigt i branschen, i huvudsak mot bakgrund av en bristfällig konsekvensanalys och att tidsramen för reglernas slopande var alltför snäv.

I samband med att förslaget presenterades och efter branschens kritik anslöt sig oppositionen till kritiken och uppgav att vid ett eventuellt regeringsskifte så skulle momsgruppsreglerna inte slopas utan istället skulle andra förändringar av momsbeskattningen övervägas. Nu framgår av budgetpropositionen att momsgruppsreglerna förblir oförändrade. Högst troligt kommer momsgruppsreglerna fortsatt att vara under lupp och flera turer är med all säkerhet att vänta framöver. Förhoppningsvis kan dock ett totalt slopande undvikas och att eventuellt kommande ändringar träder i kraft tidigast från årsskiftet 2016.

Huruvida regeringen kommer få igenom budgetpropositionen är naturligtvis avhängigt den kommande omröstningen i kammaren.

Deloittes kommentar

Det nya beskedet är mycket glädjande och kommer som en stor lättnad för många i branschen. Detta innebär att berörda företag slipper en ökad momskostnad och den ökade administration som skulle ha varit kopplat till ett slopande av momsgrupperna vilket naturligtvis är en lättnad. Vad som är att vänta istället är dock svårt att veta i dagsläget men kontakta gärna oss för en närmare diskussion om detta.

Hade du nytta av den här informationen?