Hot topics in global tax

Artikel

Mobilitet - ett strategiskt verktyg för ditt företag

Nordic Global Mobility Survey Report

Publicerad: 2019-09-03

Den globala rörligheten förändras. Det framkommer i Deloittes Nordic Global Mobility Survey Report, som pekar på att mobilitetsavdelningen går från en operativ funktion till en strategisk affärspartner.

Nordic Global Mobility Survey Report ger en inblick i hur företag hanterar rörlighet bland anställda och hur en strukturerad mobilitetsfunktion kan ge konkurrensfördelar. I årets rapport framkommer det bland annat att en bra stödfunktion för mobilitet kan vara nyckeln till att skapa ett lyckat samarbete mellan affärs- och talangstrategi. Dessutom skapar bra rutiner och strömlinjeformade processer i hela organisationen en ökad ansvarsfördelning.

Samtidigt kan mobilitetsprogrammen anpassas till större variationer i arbetsbelastningen och nya destinationer och situationer. Då många parter är inblandade i mobilitet är det viktigt att även involvera de parter som vanligtvis är inblandade i mobilitetsprocesserna exempelvis skatt, legal, finans och lön.

I rapporten anges även att företagen i större utsträckning kommer att använda teknik och dataanalys för att utvärdera nyttan och kostnaden för utlandsarbete och vilken roll detta spelar när det kommer till talangutveckling och affärsstrategi. Samtidigt fortsätter arbetstagarens upplevelse att vara en viktig aspekt av utlandsvistelsen. Vi förväntar oss att organisationer som arbetar för att effektivisera rutiner och processer ska skapa konsistens i sin hantering.
 

Hur hanterar du förändringarna?

Det är dags för förändring och tillväxt för global rörlighet i Norden. Denna rapport innehåller våra rekommendationer kring hur du hanterar dessa förändringar för att står i framkant av vad som händer på marknaden. Exempelvis tar vi upp vikten av att:

  • Identifiera organisationens prioriteringar och utmaningar gällande rörlighet.
  • Ha en strategi med utrymme för flexibilitet och individuella anpassningar.
  • Använda mobilitet för att samordna affärsstrategi och kompetensutveckling.
  • Upprätta system som ger möjligheter att mäta avkastning på utlandsarbete.
  • Använda tekniska lösningar för att effektivisera operationsprocesserna. Det ger en bättre översikt.

 

Vill du veta mer?

Genom att ladda ner rapporten får du en bra inblick i hur nordiska företag arbetar med mobilitet. Tveka inte att höra av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan!

Läs Nordic Global Mobility Survey Report
Hade du nytta av den här informationen?