Nyheter

Golf och ridning omfattas nu av skattefritt friskvårdsbidrag

Tax Alert

Publicerad: 2018-01-19

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 12 januari (4301-17) att golf i vissa former kan omfattas av så kallat friskvårdsbidrag som en arbetsgivare kan utge skattefritt till sina anställda.

Bakgrund

Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en anställd får på grund av sin anställning beskattas. Personalvårdsförmåner av mindre värde är dock undantagna från beskattning.

HFD:s dom följer av ett av Skatteverket överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden som den 6 juli 2017 (24-17/D) fann att golfspel i form av ”pay and play” samt slag på driving range kan jämställas med motion av sådant enklare slag som omfattas av skattefriheten.

HFD konstaterade att när bestämmelserna om skattefrihet för enklare slag av motion infördes, togs golf upp som ett exempel på en sådan sport som ansågs kräva dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning och därför inte borde omfattas av skattefriheten. Dock har det fortsatt ankommit på rättstillämpningen att ta hänsyn till de förändringar som sker i samhället i synen på vad som avses med enklare slag av motion.

HFD fann att det inte finns något som hindrar att ett bidrag som används för golfspel av det aktuella slaget kan räknas som en skattefri personalvårdsförmån, förutsatt att förmånen riktar sig till hela personalen och är av mindre värde. Förmånen i det aktuella målet uppgick till 4 000 kr. Omständigheten att kostnaden för golfspel sammantaget kan bli högre än så påverkade inte förmånens värde. Förmånen ansågs därmed uppfylla kravet på att vara av mindre värde.

Deloittes kommentar

Skatteverket har genom kommentarer på sin hemsida redan öppnat upp för att även inkludera andra dyrare sporter, såsom exempelvis ridning och dykning, som motionsform för vilket skattefritt friskvårdsbidrag kan betalas. Dessutom nämns en summa, 5 000 kr, som Skatteverket anser utgöra förmån av mindre värde.

Deloitte välkomnar att arbetsgivare nu verkar ha fått en beloppsgräns att förhålla sig till vilken Skatteverket menar är att anse som skattefri för fler sporter än tidigare.

Skatteverket indikerar i kontakter att man fortfarande behöver göra en bedömning till exempel i de fall arbetsgivaren istället för friskvårdsbidrag tillhandahåller friskvården i form av en förmån. Då är friskvård som inte kan anses vara av enklare slag att anse som skattepliktig.

Skatteverket har inte aviserat något ställningstagande med anledning av domen men arbetar enligt uppgift med att uppdatera en lista på aktiviteter som Skatteverket även fortsättningsvis inte kommer att anse omfattas av skattefriheten.

Hade du nytta av den här informationen?