Artikel

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om fristående grupper

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt förhandsbesked om att tjänster inte omfattas av undantaget från moms för fristående grupper.
 
Som vi tidigare meddelat har Skatterättsnämnden (SRN) i ett förhandsbesked ansett att omsättning av vissa tjänster från en intressegruppering i ett annat EU-land till en momsgrupp i Sverige inte omfattas av undantaget från moms. (Se tidigare artikel).

Den sökande överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och yrkade samtidigt att förhandsavgörande från EU-domstolen skulle inhämtas. HFD har den 9 april fastställt förhandsbeskedet och avslagit begäran om förhandsavgörande. Motivering till att avslå begäran om förhandsavgörande var att målet har inriktats på tillämpningen av konkurrensrekvisitet och att direktivet i den delen redan har tolkats av EU-domstolen.

Publicerat: 2014-07-17

Hade du nytta av den här informationen?