Nyheter

Höjd SINK-skatt 25 procent samt begränsningar i uppräkning av skiktgränser – förslag från regeringen

Tax Alert

Publicerad: 2017-03-21

Översikt

För personer bosatta utomlands som får inkomst från arbete i Sverige men inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte heller vistas stadigvarande i Sverige, föreslås skattesatsen öka från 20 till 25 procent skatt.

Begränsningen av uppräkningen av de så kallade skiktgränserna kommer innebära att progressiviteten i skattesystemet ökar och att fler personer kommer få betala statlig inkomstskatt. Personer med inkomst under 38 200 kr i månaden berörs inte av förändringen.

Bakgrund
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt samt partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson uppger i en debattartikel publicerad 19 mars 2017 i Svenska Dagbladet att regeringens vårproposition kommer att innehålla två justeringar på skatteområdet.

Den ena justeringen avser en begränsning av 2018 års uppräkning av inkomstgränsen för att betala statlig inkomstskatt medan den andra justeringen avser en höjning av skattesatsen för de som är begränsat skattskyldiga i Sverige, men som får inkomst för arbete i Sverige.

Deloittes kommentar
För det fall propositionen går igenom och skattesatsen för begränsat skattskyldiga höjs kan det i flera situationer vara fördelaktigt att välja att beskattas som obegränsat skattskyldig jämfört med att beskattas enligt reglerna för begränsat skattskyldiga. Det kan således vara fördelaktigt att stämma av skattskyldigheten i ett tidigt läge.

Deloitte kommer att bevaka uppdateringar om de föreslagna ändringarna som ska ingå i vårbudgeten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss:

Olle Kinnman
Partner, TAX - Global mobilitet
+46 75 246 32 30
okinnman@deloitte.se

Jonas Blomberg
Consultant, TAX - Global mobilitet
+46 75 246 44 15
jblomberg@deloitte.se

Matilda Offermans
Associate, TAX - Global mobilitet
+46 75 246 23 14
moffermans@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?