Nyheter

Klassificerar ni era varor korrekt? 

Felaktig klassificering kan bli mycket kostsam 

Klassificering av varor är en av grundstenarna vid tullbehandling och det är av stor vikt att varukoderna blir korrekta. Framför allt är det mycket viktigt att vara medveten om att importören och inte tullombudet ansvarar för att varukoderna i tulldeklarationen är korrekta.

Publicerad 2017-10-02

Vi ser med jämna mellanrum att företag använder felaktiga varukoder vid import, dessa så kallat felklassificerade varorna resulterar dessvärre ofta i både tulltillägg och tullböter. Detta är onödiga kostnader och i värsta fall mycket stora kostnader, som normalt kan undvikas med ganska enkla medel.  

Varukoderna styr bland annat varornas tullsats, krav på eventuella importtillstånd osv, så om varorna är felaktigt klassificerade kan importen både bli kostsam och olaglig. 

Det är oomtvistat att klassificering av varor är ytterst viktigt ur ett tullhänseende. I många fall är det relativt enkelt att klassificera en vara, men i andra fall är det en stor utmaning att hamna rätt i tulltariffen.

Vi rekommenderar att ni ser över era varukoder med jämna mellanrum, så att de alltid är uppdaterade, inte minst eftersom den kombinerade nomenklaturen (förordningen som styr varukoder, tullsatser osv.) uppdateras då och då.

Förutom de uppenbara texterna i tulltariffen, så finns det bakomliggande undantag och förklarande bemärkningar som är viktiga att ta hänsyn till vid klassificering. Inom vissa produkt- och varuområde är bestämmelserna mycket detaljerade, vilket bland annat innebär att två varor kan ha olika varukoder och tullsatser trots att varorna är snarlika varandra. Material, konstruktion, kemisksammansättning osv. är bara några av alla de saker som styr varukoden. 

För att vara helt säker på att en vara klassificeras korrekt, så kan ert företag söka ett så kallat Bindande Klassificeringsbesked (BKB) hos Tullverket. Då får ni svar under precis vilken varukod som varan ska klassificeras. Ett BKB är bindande i tre år för alla EUs tullmyndigheter samt för företaget som ansökt. Då beskedet är bindande kan det naturligtvis också ligga en strategi i att inte söka om ett BKB.    

Vi hjälper gärna med en översyn av era varukoder, resonemang omkring ert behov av ett BKB och kan även vara behjälpliga med att ta fram en eventuell ansökan om ett BKB.

Glöm inte att det alltid är ni som importör som är ansvariga även om ni låter ett tullombud sköta era deklarationer. Det är med andra ord hos er eventuella kostnader hamnar om tullombudet upplyser felaktiga varukoder.  

Kontaktpersoner

Benny Persson +46 73 397 13 11, bpersson@deloitte.se

Fredrik Vestli +47 97 53 27 81, fvestli@deloitte.no

Johan Perulf + 45 30 93 52 35, jperulf@deloitte.dk

Hade du nytta av den här informationen?