Hot topics in global tax

Artikel

Moms på kundförluster 

Tax News/VAT

Publicerad: 2020-05-29

Skatteverket meddelar mildrade krav för nedsättning av moms på kundförluster med anledning av covid-19 pandemin.

Bakgrund

I samband med en kundförlust har säljaren rätt att sätta ned beskattningsunderlaget, det vill säga få tillbaka tidigare redovisad utgående moms, utan att ställa ut en kreditfaktura. Enbart det faktum att det är osäkert om fakturan kommer att betalas räcker normalt inte för att få göra en nedsättning, det vill säga det krävs att förlusten är konstaterad. Beviskraven för att visa att det är en konstaterad förlust är höga och säljaren måste normalt sett göra sannolikt att kunden helt saknar betalningsförmåga.
 

Skatteverkets ställningstagande

I ett ställningstagande från den 27 maj har Skatteverket angett att den pågående covid-19 pandemin påverkar många företag ekonomiskt och att det därför finns anledning att se över kraven för att få nedsättning av moms på kundförluster.

Skatteverket anser att det under den pågående pandemin får anses sannolikt att köparen saknar betalningsförmåga, och att det därför finns rätt till nedsättning om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2020
  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap


Deloittes kommentar

Beskedet från Skatteverket är välkommet och medför förhoppningsvis minskad administration samtidigt som det kan stärka den ekonomiska ställningen för företag som drabbas av kundförluster under den pågående pandemin.
 
Värt att notera är att om kunden betalar vid ett senare tillfälle ska momsen på den erhållna betalningen åter redovisas till Skatteverket.
 
Kontakta oss gärna om du vill diskutera frågan eller vill ha hjälp med att tolka hur ovan förhandsbesked påverkar din verksamhet.

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

Kontakta oss

Henrik Karlsson
Head of Indirect Tax
hkarlsson@deloitte.se
+46 76 827 73 93

Ida Claesson
Manager, Indirect Tax
iclaesson@deloitte.se
+46 70 080 27 72

Hade du nytta av den här informationen?