Hot topics in global tax

Artikel

Brexit: att tänka på inför utträdet från ett moms-, tull och punktskatteperspektiv

Publicerad: 2020-01-30

Som en följd av det extrainsatta parlamentsvalet i slutet på förra året beslutade det brittiska parlamentet att officiellt träda ur EU den 31 januari 2020. Brexit kommer ändra Storbritanniens relation med EU och dess medlemsländer och stor påverkan kommer att ske på det indirekta skatteområdet i förhållande till de bolag som på ett eller annat sätt har något samröre med Storbritannien.

Se även vår artikel från 2020-12-15 om utträdet ur ett moms- och tullperspektiv.

Enligt det utträdessavtal som förhandlats fram mellan Storbritannien och EU kommer Storbritannien efter Brexit den 31 januari 2020 att gå in i en så kallad övergångsperiod och därmed fortsätta att behandlas som ett EU land fram till och med den 31 december 2020. Från ett indirekt skatteperspektiv innebär detta att nuvarande regler vid handel mellan EU och Storbritannien kommer att vara oförändrade fram till övergångsperiodens slut. 

Under övergångsperioden är målet att Storbritannien ska förhandla fram ett handelsavtal som ska tillämpas på Storbritanniens förhållande med EU och dess medlemsländer efter övergångsperiodens slut. Således kommer EU och Storbritannien behöva enas om ett avtal under året för att säkerställa hur tillämpningen av reglerna ska ske efter övergångsperiodens slut. Detta innebär att svenska bolag som bedriver någon form av handel med Storbritannien kommer att ha mindre än 12 månader på att anpassa sig till de nya reglerna och ta fram nya rutiner rörande moms och tull vid handel med Storbritannien.

Det är fortfarande osäkert hur reglerna kommer att se ut efter övergångsperioden men enligt de indikationer som finns i dagsläget talar det mesta för att försäljning från Sverige till Storbritannien kommer att hanteras såsom en försäljning till land utanför EU och inköp från Storbritannien till Sverige kommer att hantera såsom inköp från land utanför EU. Effekterna av Brexit kommer att påverka alla branscher och verksamheter vare sig det rör sig om handel med varor eller tjänster utifrån ett momsperspektiv


Hur kan ni förbereda er för Brexit?

Vi på Deloitte bevakar löpande utvecklingen kring Brexit och har i upptakten till utträdet sammanställt ett antal åtgärder som företag rekommenderas att vidta för att förbereda sig. Nedan följer dessa åtgärdsförslag i form av en checklista:

 • Identifiera vilka transaktionerna ni har eller planerar att ha till och
  från Storbritannien, både direkt och via underleverantörer
 • Säkerställ att affärssystemen uppdateras korrekt för att hantera förändringarna i momsrapporteringen
 • Se över rutinerna för hantering av inköp och försäljning. Notera exempelvis att trepartshandel inte längre kan tillämpas vid handel med Storbritannien samt att försäljning till personer, som idag hanteras via Mini One Stop Shop (MOSS), inte längre kan redovisas i MOSS
 • Säkerställ att era leverantörer kan transportera varor inom avtalad tid även efter att tullar införs
 • Ser över om ni behöver flytta lager för att underlätta tullhanteringen och
  administrationen, alternativt upprätta ett beredskapslager för att säkerställa produkttillgänglighet
 • Säkerställ att ni har alla nödvändiga tulltillstånd för import och/eller
  export
 • Se över eventuella skatteupplag och flöden där varor transporteras under
  uppskovsförfarande för punktskatt till och från Storbritannien
 • Ta ett helhetsgrepp avseende Brexit inom organisationen för att säkerställa att alla delar är införstådda med de förändringar som behöver göras
   

Vill du veta mer?

Deloitte är redo att bistå er verksamhet för att förbereda er inför det stundande EU-utträdet. Vi hjälper er att minimera risker och se nya möjligheter. Kontakta gärna oss för att få veta mer. 

 

"Detta innebär att svenska bolag som bedriver någon form av handel med Storbritannien kommer att ha mindre än 12 månader på att anpassa sig till de nya reglerna och ta fram nya rutiner rörande moms och tull vid handel med Storbritannien."

Hade du nytta av den här informationen?