Artikel

Moms vid dealkoncept

Ställningstagande från Skatteverket

Skatteverket hade den 11 juni 2012 publicerat ett ställningstagande som behandlar hur s.k. dealkoncept ska hanteras i momshänseende. Skatteverket uttrycker i ställningstagandet sin uppfattning avseende dels hur dealföretaget respektive leverantören ska redovisa moms, dels hur moms ska redovisas om dealvärdebeviset inte utnyttjas.

Bakgrund

Ställningstagandet rör en form av marknadsföring som innebär att företag, s.k. dealföretag, ingår samarbetsavtal med olika leverantörer om att presentera leverantörernas varor eller tjänster till rabatterade priser på dealföretagets webbplats, s.k. dealkoncept. Syftet är att locka kunder att teckna sig för köp av leverantörens rabatterade varor eller tjänster. Genom konceptet kan leverantören nå ut till kunder som denne annars inte hade kommit i kontakt med.

Skatteverkets uppfattning kring dealföretagets momsredovisning

Dealföretaget tar emot köparens betalning för det s.k. dealvärdebeviset och därefter skickar dealföretaget ett värdebevis till köparen som ger denne rätt till antingen en bestämd vara eller tjänst eller en obestämd vara eller tjänst hos en viss leverantör. Värdebeviset ska normalt lösas in före en bestämd tidpunkt. När köparen sedan vänder sig till leverantören av varan eller tjänsten och utnyttjar rabatten lämnar han värdebeviset som betalning. Leverantören tar därefter kontakt med dealföretaget för att få betalningen. Dealföretaget betalar ut beloppet enligt värdebeviset efter avdrag för sitt arvode för utförda tjänster samt moms på detta arvode.

Skatteverket anger att dealföretagets exponering av leverantörens varor eller tjänster innebär att dealföretaget tillhandahåller leverantören en marknadsföringstjänst samt att administrationen kring hanteringen av värdebevisen får anses ingå som ett led i den marknadsföring som dealföretaget utför åt leverantören. Det belopp som dealföretaget behåller är dealföretagets ersättning för den tillhandahållna tjänsten. Dealföretaget är skattskyldigt för omsättning av marknadsföringstjänsten om omsättningen är gjord inom landet och den utgående momsen ska redovisas i den redovisningsperiod då dealen är avslutad.

Om köparen inte utnyttjar värdebeviset och dealföretaget behåller det belopp som köparen har betalat in ökar dealföretagets ersättning för den tillhandahållna marknadsföringstjänsten. Den utgående momsen som avser det tillkommande beloppet som dealföretaget får behålla ska redovisas i den redovisningsperiod då värdebevisets giltighetstid löper ut.

Skatteverkets uppfattning kring leverantörens momsredovisning

Det är leverantören som omsätter de rabatterade varorna eller tjänsterna som marknadsförs på dealföretagets webbplats. Dealföretaget tar emot betalningen för varorna eller tjänsterna för leverantörens räkning. Skatteverket anger att leverantörens ersättning utgörs av hela det belopp som köparen betalar för värdebeviset och att moms ingår i ersättningen. Det faktum att det belopp som dealföretaget betalar ut till leverantören har reducerats med dealföretagets arvode och momsen på detta arvode saknar betydelse. Leverantören är skattskyldig om omsättningen av varan eller tjänsten är momspliktig och gjord inom landet.

För att avgöra när skattskyldigheten inträder för leverantören måste en bedömning göras om värdebeviset avser en bestämd vara eller tjänst eller en obestämd vara eller tjänst hos leverantören. Skatteverket anger att om värdebeviset avser en bestämd vara eller tjänst och samtliga omständigheter som har betydelse för skattskyldigheten är kända vid betalningstillfället ska leverantören redovisa utgående moms i den redovisningsperiod som dealen är avslutad. Detta då det när dealen är avslutad är klart vilken vara eller tjänst som köparen har lämnat förskottsbetalning för och vid den tidpunkten får betalningen anses ha kommit leverantören till godo. Om värdebeviset avser en bestämd vara eller tjänst hos en viss leverantör har köparen förvärvat en rätt från leverantören att erhålla denna vara eller tjänst. Denna rätt har köparen förvärvat även om han av någon anledning väljer att inte utnyttja den. Leverantören är därför skattskyldig för omsättning av rätten till varan eller tjänsten även i dessa fall.

Om värdebeviset avser en obestämd vara eller tjänst hos en viss leverantör ska leverantören redovisa utgående moms i den redovisningsperiod då varan levereras eller tjänsten tillhandahålls. Leverantören är inte skattskyldig om en köpare inte utnyttjar ett värdebevis som avser en obestämd vara eller tjänst hos leverantören.

Leverantören har rätt till avdrag för ingående moms på förvärvet av marknadsföringstjänster från dealföretaget om förvärvet hänför sig till en verksamhet som medför skattskyldighe

Hade du nytta av den här informationen?