Artikel

Danska skattemyndigheten har publicerat nya styrsignaler avseende beräkning av fördelningsnyckel.

Publicerat 2015-04-09

Danska skattemyndigheten, SKAT, har publicerat styrsignaler med riktlinjer avseende fastställandet av andelen avdragsgill ingående moms i bank-, finans- och försäkringsbolag. Innehållet i styrsignalerna är i många delar väldigt tekniskt men det som är nytt är främst hur omsättning till tredje land ska medräknas vid beräkningen av fördelningsnyckeln. 

Vi har nedan infogat två länkar till de danska styrsignalerna.

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2170959

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2170958

Om ni önskar mer information om de nya riktlinjerna för beräkning av fördelningsnyckel i Danmark eller diskutera vilka möjligheter dessa kan innebära för er är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Hade du nytta av den här informationen?