Nyheter

Glöm inte att nyttja EU:s alla frihandelsavtal 

Möjlighet till stora besparingar

Det finns stora möjligheter att helt slippa betala tull eller att få tullen nedsatt. Om ni handlar varor från något av alla de länder som EU har frihandelsavtal med, kan tull i många fall undvikas. Dessutom kan företag importer tullfritt från många av världens fattigare länder.

Publicerad 2017-10-02

EU och därmed Sverige har slutit frihandelsavtal (FTA) med ett stort antal länder och regioner. Utöver redan ingångna avtal, så pågår det dessutom löpande förhandlingar med både nya länder och regioner.

Senast i raden av frihandelsavtal som börjat gälla är EUs avtal med Kanada. Nyligen har också EU och Japan blivit överens om ramarna för ett avtal. Utöver nämnda frihandelsavtal finns det många andra avtal att dra fördel av.  

Givetvis är det en förutsättning att all formalia och alla kriterierna som följer av frihandelsavtalet är på plats för att ert företag ska kunna nyttja dem. Bland annat är varornas tullmässiga ursprung en central del när det ska bestämmas om varan kan komma in tullfritt eller inte, men det ställs också stora krav till dokumentation med mera.

Ursprungsreglerna är mycket komplexa och dessvärre är de olika frihandelsavtalen inte entydiga. Därför är det mycket viktigt att titta på vad just ert företag har att vinna på ett korrekt utnyttjat frihandelsavtal och vilka kriterier som ska uppfyllas.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett rätt nyttjat frihandelsavtal kan ge stora konkurrensfördelar, större omsättning och möjlighet till ökade marginaler i och med lägre kostnader. 

EU kommissionen är mycket aktiv i arbetet med att förhandla om frihandelsavtal, men förhandlingarna är utdragna processer inte minst på grund av de otroligt detaljerade avtalen, inte minst eftersom det inte finns något standardavtal, utan alla avtal är mer eller mindre unika.

Även om EU inte ingått ett frihandelsavtal med ett land, så finns det möjlighet för företag att importera varor tullfritt eller med nedsatt tull. Detta kan tillexempel göras vid import från vissa av de fattigaste länderna i världen. I dessa fall är tullförmånen ensidig, så därför gäller den inte vid export till dessa Länder. Även vid import från fattiga länder har varornas tullmässiga ursprung stor betydelse.   

För att mer effektivt optimera ert företags nyttjande av frihandelsavtal, så har Deloitte bland annat utvecklat internationella verktyg, som på ett snabbt, tydligt och detaljerat vis visar hur status är för just ert företag.

Kontakta oss gärna för att säkra att ni utnyttjar gällande frihandelsavtal på mest effektiva vis. 

Kontaktpersoner

Benny Persson +46 73 397 13 11, bpersson@deloitte.se

Fredrik Vestli +47 97 53 27 81, fvestli@deloitte.no

Johan Perulf + 45 30 93 52 35, jperulf@deloitte.dk

Hade du nytta av den här informationen?