Artikel

Obligatorisk SAF-T-rapportering i Norge från 1 januari 2020

Vad innebär rapporteringen och vilka berörs?

Från och med den 1 januari 2020 införs en obligatorisk SAF-T-rapportering i Norge. Rapporteringen berör alla bokföringsskyldiga bolag i Norge som har mer än 600 transaktioner eller omsätter mer än 5 miljoner NOK per år. Bolag som tillhandahåller elektroniska tjänster omfattas dock inte. Vad innebär rapporteringen och vilka åtgärder bör berörda bolag vidta?

Standard Audit File for Tax (SAF-T) är en elektronisk XML-baserad rapportering för skatt, moms och redovisning i Norge. Enligt rapporteringskravet som träder i kraft den 1 januari 2020 ska SAF-T-filen enbart skickas in på begäran av den norska skattemyndigheten och uppgifterna kommer att användas av myndigheten för att göra kontroller och skatterevisioner. På sikt är målet att andra rapporteringsskyldigheter, såsom skattedeklarationer, helt ska ersättas av SAF-T-rapporteringen.

SAF-T-filen ska innehålla följande delar:

  • Alla bokföringsposter (huvudbok, kunder, leverantörer och moms)
  • Kundfordringar (exempelvis kontosaldo, master-data)
  • Leverantörsskulder (exempelvis kontosaldo, master-data)

Det ska noteras att berörda bolag även är skyldiga att tillämpa norska standardiserade momskoder och en standardiserad kontoplan i SAF-T-filen.
 

Vad blir konsekvenserna av att bryta mot SAF-T-rapporteringen?

Ett bolag anses bryta mot den norska bokföringslagen om det inte uppfyller kraven för SAF-T-rapportering. Norska skattemyndigheten kommer att skicka en anmodan till bolagets styrelsemedlemmar att inkomma med en SAF-T-fil. Ett dagligt vite om 1 150 NOK kommer att tillkomma till dess att en korrekt SAF-T-fil har inkommit. Vitet är begränsat till totalt 1 miljon NOK. 
 

Vad kan ni göra?

Vår rekommendation är att alla berörda bolag med verksamhet i Norge ser över sin master-data så att den innehåller de uppgifter som krävs för en korrekt SAF-T-fil. Vidare bör bolagen säkerställa att affärssystemet kan leverera en SAF-T-fil, vilket bör stämmas av med systemleverantören. 
 

Hur kan Deloitte hjälpa er?

Deloitte erbjuder flertalet tjänster för att underlätta er rapportering.

SAF-T-workshop
Få en förståelse för era utmaningar och lär er av våra SAF-t-experter

Under en SAF-T-workshop vägleder Deloittes experter er genom ert bolags affärssystem, masterdata och momskodning så att ni får en förståelse för era utmaningar med att leverera en korrekt SAF-T-fil. Workshopen hålls tillsammans med nyckelpersoner från bolaget för att tillsammans identifiera och diskutera potentiella utmaningar och lösningar.

taxCube SAF-T-rapporteringssystem
Konvertera till ett rapporteringssystem som stöder SAF-T-filer

taxCube är Deloittes system för SAF-T-rapportering. taxCube kan vara ett alternativ om bolaget exempelvis använder ett ERP-system som inte stöder SAF-T-filer eller använder olika affärssystem för samma huvudbok. Med hjälp av taxCube behöver ni inte anpassa befintliga affärssystem till SAF-T-kraven.

SAF-T-testprogram
Låt våra SAF-T-experter säkerställa att era SAF-T-filer håller kvalitetsmässigt

Deloitte testar strukturen, innehållet och kvalitén på SAF-T-filen för att säkerställa att informationen som skickas till norska skattemyndigheten är korrekt.

SAF-T-rådgivning
Låt våra SAF-T-experter implementera SAF-T

Deloitte erbjuder även ad hoc support för implementering av SAF-T, mappning av kontoplan och momskoder och data validering.

Vänligen kontakta oss via nedan uppgifter för ytterligare information.

Hade du nytta av den här informationen?