Nyheter

Beslut om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

Tax Alert/VAT

Publicerad: 2020-12-07

Uppdatering

Riksdagen har den 2 december 2020 beslutat att det tidigare publicera lagförslaget om att införa så kallad omvänd skattskyldighet för moms vid handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer ska införas. 

Riksdagen har beslutat att lagen ska utformas på samma sätt som det tidigare remitterade lagförslaget.  Den nya lagen:

  • Försäljning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer mellan beskattningsbara personer omfattas av den omvända skattskyldigheten.
  • Momsfria verksamheter ska inte omfattas av omvänd skattskyldighet
  • Fakturatröskeln (som bestämmer när omvänd skattskyldighet ska tillämpas) uppgår till 100 000 kr
  • Telekommunikationstjänster ska inte omfattas av omvänd skattskyldighet
  • Ikraftträdandedatumet för den nya lagen är till 1 april 2021

Deloittes kommentar

Den omvända skattskyldigheten för ovan nämnda produkter kommer gälla vid nationell handel mellan beskattningsbara personer från och med 1 april 2021.  

Riksdagen har röstat igenom den nya lagen i enlighet med det lagförslag som lagts fram. Den nya omvända skattskyldigheten kan således innebära stora förändringar och utmaningar för aktörer som köper och säljer de varor som lagen avser.  Vi ser fortsatt vissa frågetecken kring gränsen för när den omvända skattskyldigheten ska tillämpas och hur ett tröskelvärde på fakturanivå ska hanteras.  

Kontakta oss gärna om du vill diskutera den nya omvända skattskyldigheten eller vill ha hjälp med att tolka hur de nya reglerna kan påverka din verksamhet.

Hade du nytta av den här informationen?