Artikel

Prövningstillstånd i HFD för fråga om utfärdande av hemvistintyg

Tax News FSI

Kammarrätten i Sundsvall meddelade i våras dom i mål nr 2070-14 innebärande att Skatteverket ska utfärda hemvistintyg för en svensk värdepappersfond enligt dubbelbeskattningsavtalet med Spanien. Domen har överklagats och Högsta Förvaltningsdomstolen har den 14 september 2015 meddelat prövningstillstånd.

Publicerat 2015-10-20

Domen har överklagats och Högsta Förvaltningsdomstolen har den 14 september 2015 meddelat prövningstillstånd. Av domstolens protokoll framgår att prövningstillståndet gäller både förutsättningarna för överprövning av ett beslut rörande hemvistintyg för en svensk värdepappersfond och frågan om en sådan fond kan anses ha skatterättslig hemvist i Sverige.

Ovissheten avseende fondernas hemvist enligt dubbelbeskattningsavtal lever därmed vidare ytterligare en tid. Om Högsta förvaltningsdomstolen skulle komma till en annan slutsats än kammarrätten i formaliafrågan riskerar frågan dessutom att överhuvudtaget inte få någon överprövning.

Hade du nytta av den här informationen?