Rådgivning till investeringsfonder kan vara undantagen moms

EU-domstolen anser att undantaget från moms för förvaltning av investeringsfonder kan omfatta även rådgivningstjänster från tredje part.

Den 7 mars meddelade EU-domstolen en mycket intressant dom, C-275/11 - GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation GmbH (GfBk). Bakgrunden är att GfBk tillhandahållit köp- och säljrekommendationer till ett fondbolag som förvaltar en tysk investeringsfond som är undantagen från moms. Fondbolaget hade dock inte delegerat rätten att genomföra transaktioner för investeringsfondens räkning till GfBk. Eftersom fondbolaget kategoriskt följde alla givna köp- och säljrekommendationer var det dock GfBk som i praktiken stod bakom fondens investeringar.

Frågan i målet var om GfBk:s tillhandahållande kunde anses som förvaltning av en investeringsfond och därmed undantagen moms. EU-domstolen konstaterar med hänvisning till C-169/04, Abbey National, att tjänster som utgör specifika och väsentliga beståndsdelar i ett fondbolags förvaltande verksamhet kan kvalificera som fondförvaltningstjänster. Enligt domstolen är det tjänstens natur som är avgörande för om den faller inom undantaget och inte, huruvida det är fondbolaget självt som utför de verksamhetsspecifika tjänsterna eller om tjänsterna förvärvas från en underleverantör. Mot den bakgrunden anser EU-domstolen att den aktuella rådgivningstjänsten utgör en specifik och väsentlig del i förvaltningen av investeringsfonden och är därför undantagen moms.

Att en underleverantörs förvaltning av investeringsfonder är undantagen från moms är inte förvånande och stämmer väl överens med tidigare praxis. Frågan är vilka typer av tjänster som ska anses vara specifika och väsentliga och som därmed omfattas av begreppet ”förvaltning”. Det finns dessvärre inget enkelt svar men mot bakgrund av denna dom öppnas möjligheter för att fler tjänster än idag kan omfattas av undantaget.

Utfallet i målet öppnar för följande möjligheter

  • Fondbolag som har köpt rådgivningstjänster där moms debiterats kan ha en möjlighet att vända sig till sina rådgivare för att erhålla en kreditering av momsen.
  • Fondbolag som har köpt rådgivningstjänster från utlandet och därmed redovisat moms på förvärvet kan ha en möjlighet att vända sig till Skatteverket för att justera momsen.
  • Fondbolag bör analysera om även andra tjänster kan förvärvas momsfritt från tredje part och därigenom reducera sina kostnader.
Hade du nytta av den här informationen?