Artikel

Regeringen drar tillbaka skatteförslag om 3:12-reglerna

Tax Alert

Publicerad 2017-08-28

Finansminister Magdalena Andersson och vice statsminister Isabella Lövin meddelade på en pressträff den 26 augusti att regeringen drar tillbaka förslaget om förändrade 3:12-regler, som skulle ha lett till höjd skatt för fåmansföretagare. Detta kommer efter att Alliansen och Sverigedemokraterna meddelat att de avser att rikta misstroendeförklaringar mot vissa ministrar om ett sådant lagförslag läggs fram. I förslaget ingick även ändrade regler rörande generationsskiften för att komma till rätta med det faktum att generationsskiften inom närståendekretsen idag är missgynnade jämfört med externa försäljningar. Enligt uppgift återkallas förslaget i dess helhet, vilket därmed även skulle omfatta de föreslagna förändringarna rörande generationsskiften. 

Regeringen drar även tillbaka förslaget om ändrade skiktgränser för statlig skatt, samt ändrar förslaget om skatt på flygresor. Istället för de ursprungliga förslaget om skattenivåer på flygresor på 80, 280 respektive 430 kronor, föreslås nivåerna bli 60, 250 respektive 400 kronor.

Deloittes kommentar

Det ursprungliga syftet med 3:12-utredningen var att komma till rätta med generationsskiftesfrågan. Det utvidgade direktivet om översyn av reglerna som helhet, för att öka skatteintäkterna, kom först senare. Förslaget gällande just generationsskiften torde heller inte vara något som regeringen och Alliansen är oeniga om och det är därför olyckligt om regeringen väljer att dra tillbaka hela förslaget det vill säga även förändringen av reglerna som påverkar generationsskiften.

Sista ordet är med all sannolikhet inte sagt vad gäller 3:12-reglerna. Vi bevakar den fortsatta utvecklingen och återkommer i frågan. 

Se tidigare Deloitte Tax Alerts här och här för närmare information om vad förslaget, som nu återkallas, omfattade. 

Hade du nytta av den här informationen?