Nyheter

Regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget om finansskatt

Tax Alert

Publicerad: 2017-02-27

Deloitte har tidigare informerat om förslaget om en ny skatt på finansiell verksamhet. Som förslaget var utformat skulle skatten komma att omfatta alla bolag som tillhandahåller, eller i vissa fall förvärvar, tjänster som är undantagna från moms enligt 3 kap. 9 och 10 §§ i momslagen, under förutsättning att bolagen är avgiftsskyldiga enligt 2 eller 3 kap. socialavgiftslagen. Förslaget presenterades den 7 november 2016 och föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018. Förslaget har fått hård kritik från i stort sett samtliga remissinstanser. I fredags meddelade regeringen att man inte kommer gå vidare med förslaget.

I lördags 25 februari höll finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund en presskonferens i ärendet och sa då att förslaget i dess nuvarande form får alltför långtgående konsekvenser. De menar att det inte var avsikten att finansskatten skulle träffa så brett och till exempel omfatta de ömsesidiga livbolagen och mindre teknikbolag inom fintech-sektorn varför det vore olämpligt att införa skatten. Finansdepartementet kommer dock att fortsätta arbetet med att ta fram en renodlad bankskatt men framhåller att det måste säkerställas att ett sådant förslag är förenligt med EU:s regler om statsstöd, varför det högst troligt inte kommer att presenteras före valet 2018.

Samtidigt meddelade Finansdepartementet att man inom kort har för avsikt att remittera ett förslag om att höja avgiften som bankerna betalar till den statliga resolutionsreserven med 3 miljarder SEK 2018 och med cirka 6 miljarder SEK 2019.

Deloitte tycker det är glädjande att regeringen valt att inte gå vidare med förslaget om en ny finansskatt i dess nuvarande form. Vi kommer noga följa utvecklingen framöver.

Hade du nytta av den här informationen?