Artikel

Regeringens momsförslag i budgeten inför 2015

Regeringen presenterade torsdagen den 23 oktober budgeten inför 2015. Två förslag som innebär en anpassning till EU-rätten och momsdirektivet fanns med i Alliansens budget i våras och nu även i regeringens budget inför 2015.

Publicerad 2014-11-12

Det ena förslaget är den höjda beloppsgränsen för förenklad faktura, beloppet höjs från 2 000 kronor till 4 000 kronor. Momsdirektivet föreskriver att förenklade fakturor får uppgå till ett belopp om 400 euro. Detta innebär en administrativ förenkling för företagen och förändringen träder i kraft den 1 januari 2015.

Det andra förslaget är att momslagen ska anpassas till momsdirektivet avseende försäljning av dentaltekniska produkter, såsom tandbryggor och proteser. Från och med 1 januari 2015 så kommer det för momsfrihet vara avgörande att försäljning av dentaltekniska produkter görs av tandtekniker eller tandläkare (enligt nuvarande regler är till exempel även försäljning till dessa aktörer momsfri). Försäljning av dentaltekniska produkter av andra aktörer än tandtekniker och tandläkare kommer framöver utgöra momspliktig försäljning.

Ett förslag som fanns med i Alliansens budgetförslag i våras men som regeringen valt att inte ta med i sin budget är förslaget om att slopa möjligheten att bilda momsgrupper. Att regeringen valt att inte ta med detta i sin budget innebär att om regeringens budget fastslås i riksdagen är det inte längre aktuellt med en lagändring under 2015 avseende momsgrupper.

Hade du nytta av den här informationen?