Artikel

Sista ordet sagt om momsgrupperna - för denna gång

Tax News FSI Q2 2015

30 juni 2015

Det har under den senaste 18-månadersperioden stormat kring frågan om möjligheten för bolag i den finansiella sektorn att bilda momsgrupper. Från det att dåvarande regeringen i början av 2014 la fram förslaget om ett slopande av momsgrupperna har ett regeringsskifte, följt av en nedröstad budget, en decemberöverenskommelse samt otaliga uttalanden och utspel från olika intressenter, gjort att momsgruppernas framtid varit högst oklar. Den 15 april klargjordes läget i samband med att regeringen la fram sin vårproposition samt vårändringsbudget och däri angav att möjligheten till att forma momsgrupper inte kommer att slopas. Propositionen och budget antogs av riksdagen i juni 2015 och med anledning av det får frågan om momsgruppernas slopande anses vara ett avslutat kapitel. 

Det ska dock noteras att regeringen tillsatt en utredning om en skatt på finanssektorn med syfte att minska den skattefördel som sektorn har för att tillhandahållna tjänster undantas från moms. Se Deloittes artikel angående den tillsatta utredningen >

Hade du nytta av den här informationen?