Nyheter

Skatteverket ger besked om företrädansvar med anledning av de nya tillfälliga anståndsreglerna

Publicerad: 2020-03-30

Skatteverket kommer som huvudregel inte att ansöka om företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter, som omfattas eller har omfattats av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Undantag sker om det handlar om företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna. Detta meddelar Skatteverket den 26 mars i ställningstagandet ”Tillfälliga anstånd och företrädaransvar”. Här återger vi en sammanfattning av ställningstagandet.

Bakgrund

En företrädare för ett företag kan bli personligen betalningsansvarig för företagets obetalda skatter och avgifter. Det är förvaltningsrätten, som första instans, som fattar beslut om sådant företrädaransvar efter ansökan av Skatteverket. Betalningsskyldigheten är kopplad till den ursprungliga förfallodagen och om företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala skatter och avgifter senast den dagen.
 

Tillfälligt anstånd med anledning av Coronaviruset

De tillfälliga anståndsreglerna, med anledning av coronaviruset, innebär att Skatteverket får bevilja anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari – september 2020 med inbetalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt och anståndstiden får bestämmas till längst ett år. Det tillfälliga anståndsreglerna innebär alltså att det även ges en möjlighet att ansöka om anstånd retroaktivt för redan betalda redovisningsperioder. Vi har tidigare skrivit om regeringens förslag till likviditetsförstärkande åtgärder genom ökade möjligheter till anstånd.
 

Inget företrädaransvar för Corona-skatteskulder

Med anledning av den pågående coronakrisen har många
företagare uttryckt oro för vad de tillfälliga anståndsreglerna kan medföra i
fråga om företrädaransvar. Skatteverket kommer nu med lugnande besked.

Skatteverkets besked är att verket inte kommer att ansöka om företrädaransvar mot företrädare för obetalda skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt de tillfälliga anståndsreglerna och detta oavsett om anstånd söks före eller efter den ursprungliga förfallodagen.

Samma tillämpning och synsätt som gäller för tillfälliga anstånd ska även gälla för den anståndsavgift som tas ut under anståndstiden, det vill säga att Skatteverket inte kommer ansöka om företrädaransvar för anståndsavgiften.

Om en företagare emellertid utnyttjat möjligheterna till att medges ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna anser Skatteverket dock att det kan bli aktuellt i enstaka och mycket speciella fall att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare som agerat uppsåtligt.
 

Deloittes kommentar

Skatteverkets besked är mycket välkommet då många har uttryckt oro för hur reglerna om företrädaransvar kan slå mot företagare som drabbats hårt av coronavirusets spridning och beviljas anstånd enligt de tillfälliga och generösa anståndsreglerna. Vi tolkar det som att Skatteverkets generösa inställning ifråga om företrädaransvar endast gäller när anstånd beviljats enligt de nya tillfälliga anståndsreglerna (till följd av coronaviruset). Det kan därför antas att Skatteverket kommer att återgå till sin tidigare inställning i fråga om företrädaransvar när det inte längre är möjligt att beviljas anstånd enligt de tillfälliga anståndsbestämmelserna.

Hör gärna av dig om du har frågor om företrädaransvaret eller andra funderingar med anledning av regeringens krispaket!

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan
Hade du nytta av den här informationen?