Artikel

Skatteverkets ställningstagande – ett eller flera tillhandahållanden

Trots att frågan har behandlats av både nationell domstol och EU-domstolen är det i vissa fall svårt att avgöra om en transaktion ska ses som ett eller flera olika tillhandahållanden.

Publicerat 2015-06-16

En försäljning kan inkludera flera olika delar i form av varor och/eller tjänster. För att avgöra hur en sådan försäljning ska behandlas momsmässigt måste man först bestämma om transaktionen ska ses som ett enda tillhandahållande eller flera olika. Om försäljningen anses utgöra flera olika tillhandahållanden ska skattskyldighet och momssats bedömas för varje del.  

Trots att frågan har behandlats av både nationell domstol och EU-domstolen är det i vissa fall svårt att avgöra om en transaktion ska ses som ett eller flera olika tillhandahållanden.

Den 18 maj publicerade Skatteverket ett ställningstagande i syfte att ge vägledning i just denna fråga. I ställningstagandet lyfter Skatteverket fram olika indikatorer som har betydelse för bedömningen. Skatteverket anger även olika utgångspunkter för när det enligt verkets bedömning är fråga om antingen ett eller flera olika tillhandahållanden. 

Ni hittar ställningstagandet på Skatteverket >

Hade du nytta av den här informationen?