Artikel

Skatteverkets ställningstagande kring beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland

Skatteverkets ställningstagande

Skatteverket har den 23 januari 2014 publicerat ett ställningstagande (131 767124-13/11) i vilket Skatteverket gör bedömningar av beskattningsrätten till anställningsinkomster vid arbete i flera länder eller byte av bosättningsland.

Ställningstagandet syftar till att redogöra för vilket eller vilka länder som har beskattningsrätt till ersättning p.g.a. anställning i privat tjänst

• där intjänandet sker under en tid när arbetet utförs i olika stater eller
• beskattningstidpunkten infaller när personen är bosatt i en stat och arbetet utförs i en annan stat

Inledningsvis beskriver Skatteverket svenska interna regler. Därefter redogörs för tillämpning av skatteavtal med utgångspunkt från lydelsen i OECD:s modellavtal och gällande praxis. I ställningstagandet har Skatteverket beskrivit olika situationer som kan uppkomma och i samband med dessa exempel ställt upp schematiska bilder för att förtydliga hur beskattning ska ske med hänsyn till svensk intern rätt och tillämpning av skatteavtal.  

För mer information vänligen läs mer här >

Deloittes kommentarer

Deloitte konstaterar att Skatteverkets ställningstagande varken ändrar eller påverkar den syn som råder avseende vilket eller vilka länder som har beskattningsrätten samt vad som gäller om beskattningstidpunkten skiljer sig mellan länder och över tid. Skatteverkets ställningstagande kan i vissa avseenden utmanas men är dock välkommet då det klargör myndighetens syn i de olika situationer som kan uppstå.

Hade du nytta av den här informationen?