Nyheter

Momsundantaget avseende kostnadsdelning

Tax Alert

EU-domstolen har idag, den 21 september 2017, avkunnat tre intressanta domar (C-326/15, DNB Banka, C-605/15, Aviva och C-616/15 Kommissionen mot Tyskland) om momsundantaget för så kallad kostnadsdelning.

Publicerad 2017-09-21

Domarna i korthet

EU-domstolen konstaterar att möjligheten att från beskattning undanta transaktioner inom en fristående grupp, s.k. kostnadsdelning, endast kan tillämpas inom ramen för verksamhet som i sig kan vara undantagen från moms på grund av allmänintresset (vilket t.ex. kan vara verksamhet inom vård- och omsorgssektorn).

Bank- och försäkringsverksamhet är huvudsakligen undantaget från moms men systematiskt anses grunden för detta inte vara att dessa typer av verksamheter faller inom ramen för allmänintresset. EU-domstolen slår därför fast att undantaget för kostnadsdelning inte kan tillämpas inom bank- och försäkringsbranschen. 

Webcast

För den som är intresserad av ytterligare analys och diskussion anordnar Deloitte en webcast kl. 13.00 den 25 september (hålls på engelska). Mer detaljer och information om hur ni anmäler er finner ni här >

Hade du nytta av den här informationen?