Nyheter

Regeringen tar förslaget om det ekonomiska arbetsgivarbegreppet vidare

Tax Alert

Publicerad: 2018-05-18

Regeringen lämnade den 17 maj 2018 en lagrådsremiss kring beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige. Lagrådsremissen är baserad på Skatteverkets promemoria från den 19 juni 2017 med samma namn som vi tidigare har skrivit om här.

Förslaget innebär i korthet att Sverige inför ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i stället för det formella arbetsgivarbegreppet som tillämpas idag. Förslaget innebär ökade skyldigheter för utländska arbetsgivare och arbetstagare vid utsändningar till Sverige. Lagrådsremissen överensstämmer i huvudsak med Skatteverkets promemoria.

Lagrådsremissen ska nu behandlas av lagrådet innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen som fattar beslut om lagändringarna ska införas eller inte.

Reglerna föreslås fortsatt börja gälla den 1 januari 2019.

Kontakta oss

Anna Sabelström
Holmberg

Louise Franzén Martina Ogenhammar Olle Kinnman
Partner
aholmberg@deloitte.se
+46 73 397 13 04
Manager
lfranzen@deloitte.se
+46 70 080 44 06
Manager
mogenhammar@deloitte.se
+46 70 080 21 60
Partner
okinnman@deloitte.se
+46 73 397 12 30
Hade du nytta av den här informationen?