Artikel

Regeringen har tillsatt utredning om skatt på finanssektorn

Tax News FSI Q2 2015

30 juni 2015

Enligt regeringen kan finanssektorn antas få en skattefördel till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt. En särskild utredare har tillsatts av regeringen med uppdraget att uppskatta skattefördelens storlek och med grund i detta ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn som minskar denna fördel. Som utgångspunkt ska skatten träffa företag som omsätter tjänster som avses i 3 kap. 9 och 10 §§ mervärdesskattelagen, dvs bank- och finansieringstjänster, värdepappershandel samt försäkringstjänster.

Enligt utredningsdirektivet kan skatten utformas på olika sätt, men det anges att utredaren kan hämta viss vägledning från t.ex. lønsumsafgiften i Danmark det vill säga från en aktivitetsbaserad skatt där underlaget grundar sig på lönesumman i företaget.

Kommentar

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016 varmed en ny skatt för finanssektorn inte bör kunna träda i kraft förrän tidigast under 2017.

Hade du nytta av den här informationen?