Nyheter

Är er moms- och tullhantering redo för Brexit?

Tax Alert/VAT

Publicerad: 2019-02-18

Storbritannien kan komma att lämna EU redan den 29 mars 2019 och det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU med övergångsbestämmelser, eller om det blir en så kallad hård Brexit.

Oavsett mjuk eller hård Brexit är det hög tid att förbereda sig och givet omständigheterna bör varje företag ha en plan för att klara av ett worst-case scenario, det vill säga en situation där Storbritannien lämnar EU den 29 mars utan avtal.

Här är några exempel på omgående förändringar som sker om Storbritannien inte längre tillhör EU:

  • Varuförvärv från Storbritannien med leverans till Sverige hanteras som import, vilket kan medföra tidsmässiga fördröjningar vid EU-gränsen (exempelvis om fysisk kontroll krävs av varorna). Möjlighet till alternativa transportvägar eller leverantörer bör undersökas för kritiska produkter.
  • Svenska företag som handlar med Storbritannien kommer behöva se över sina avtal med leverantörer och anpassa sin masterdata så att Incoterms och liknande är korrekta.
  • De varor som importeras måste klassificeras för tulländamål. Om produkterna blir föremål för tull måste en bedömning göras av hur detta påverkar inköpskostnaden.
  • Svenska företag som inte tidigare importerat varor måste ansöka om ett EORI nummer för att kunna stå som importör. Vidare behöver de utreda vilka tulltillstånd som behövs och ansöka om dessa samt betalningsanstånd hos Tullverket.
  • Försäljning till kunder i Storbritannien hanteras som export. Varans väg kommer att styra momsrapporteringen.
  • Svenska företag behöver anpassa sina momskoder och redovisningen i momsdeklarationen kommer att förändras.
  • Företag som idag tillämpar förenklingsregler vid trepartshandel kan bli tvungna att momsregistrera sig i Storbritannien.

Deloitte arbetar aktivt med frågor kring Brexit och kan tillsammans med vårt globala nätverk erbjuda företag ett komplett stöd. Bland annat erbjuder vi en skräddarsydd workshop där vi samlar relevanta kompetenser för en diskussion utifrån ert företags specifika behov. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss så berättar vi mer om hur vi tänker kring Brexit och hur vi kan hjälpa er.

 
 

Kontakta oss

Vill du diskutera hur Deloitte kan hjälpa er med frågorna kontakta någon av oss.
 
Jonas Henriksson
Director
+46 70 080 20 35
jhenriksson@deloitte.se
 
Linnea Jacobsen
Senior Manager
+46 768 47 26 24
lijacobsen@deloitte.se
 
Sarah Ammar
Manager
+46 70-080 27 84
sammar@deloitte.se

 
Hade du nytta av den här informationen?