Nyheter

Tullverket kontrollerar ursprungsdokumentation

Fullt fokus på styrkande handlingar

I vissa fall finns det möjlighet att importera varor tullfritt eller med nedsatt tull (förmånsbehandling). Det kan till exempel göras vid import från länder som EU har frihandelsavtal med förutsättning att importören kan presentera korrekta handlingar för att styrka att allt gått rätt till.

Publicerad 2017-10-25

En importör kan undslippa att betala tull om alla krav på förmånsbehandling är uppfyllda. Förmånsbehandling kan sökas i samband med förtullningen, eller i efterhand (på redan företagna importer). Oavsett är det mycket viktigt att importören vid kontroll kan uppvisa dokumentation att denne har rätt till förmånsbehandling för de importerade varorna.

Tullverket har kontrollerat godkända förmånsbehandlingar genom stickprov, men efter EU-kommissionens granskning, så har det beslutats att alla förmånsbehandlingar som importörerna har yrkat på i efterhand ska kontrolleras. Detta betyder att Tullverket kommer kräva in styrkande handlingar (till exempel ursprungscertifikat, fakturadeklarationer och transportdokument) som visar att importören har haft rätt till förmånsbehandling.

Förutom att Tullverket kommer att kontrollera redan företagna importer, så kommer de framöver alltid kräva styrkande dokumentation när yrkande om förmånsbehandling görs i efterhand.

Det är viktigt att komma ihåg att importören alltid är ansvarig för att tulldeklarationen är korrekt och att rätt dokumentation finns. Såsom importerande företag är man alltså inte skyddad för att man använder sig av ett tullombud.

Det kan finnas mycket pengar att spara genom att importera varor med förmånsbehandling, men det kräver att man som importör har koll på regelverk, dokumentationskrav, frihandelsavtal etc. Deloitte har stor erfarenhet gällande dessa frågor och vi hjälper gärna till med att optimera era procedurer så att ni kan importera så billigt som möjligt. I vår portfölj finns också avancerade, men lättförståeliga verktyg som kan anlysera tidigare importer och peka på möjligheter både bakåt i tiden samt inför framtiden.

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna om ni har frågor om frihandelsavtal, önskar en diskussion om hur ni kan effektivisera och optimera era importer framöver, eller om ni har andra frågor gällande tull.

Benny Persson +46 73 397 13 11, bpersson@deloitte.se

Johan Perulf +46 70 080 41 47, joperulf@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?