Nyheter

Begär uppskov i efterhand och slipp ränta från inkomståret 2021 

Publicerad: 2020-12-11

Sålde du din bostad mellan 2014 och 2019? Nu kan du begära uppskov i efterhand och slippa ränta från inkomståret 2021.

Du som sålt din permanentbostad med vinst kan, under vissa förutsättningar, begära uppskov om du köpt en ny bostad, det vill säga skjuta upp beskattningen till dess att du säljer den nya bostaden. Med permanentbostad menas den bostad som du bor och är folkbokförd i, inte fritidsbostad. Den som har ett uppskov har tidigare betalat ränta genom deklarationen. Från inkomståret 2021 slopas räntan och det blir därmed kostnadsfritt att fortsätta ha ett uppskov.

För dig som sålde din permanentbostad under perioden 2014–2019 utan att begära uppskov finns möjlighet att göra det i efterhand. Det innebär alltså att du skjuter upp beskattningen till dess att du säljer din nuvarande bostad och får tillbaka hela eller delar av skatten du tidigare har betalat. Du betalar istället räntan för relevanta år 2015–2020.

En ansökan om uppskov i efterhand görs enklast genom Skatteverkets e-tjänst som öppnar den 16 december 2020. Här kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida om hur det går till. Om du sålde bostaden år 2014 är sista dagen att begära uppskov i efterhand den 31 december 2020.

Om du redan har ett bostadsuppskov innebär de nya reglerna att du inte kommer betala någon ränta i deklarationen som lämnas in 2022. Detta sker per automatik, varför du inte behöver vidta någon åtgärd.

Om du har frågor kring försäljning av bostad eller uppskov är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg            
Partner
aholmberg@deloitte.se                      
+46 73 397 13 04                                 

Helena Holm
Manager
heholm@deloitte.se
+46 70 080 43 75

Hanna Lordh
Consultant
hlordh@deloitte.se
+46 70 080 31 39

Hade du nytta av den här informationen?