Artikel

Utredare ska se över skatteplanering inom fastighetsbranschen

Finansdepartementet har nu beslutet att tillsätta en utredning där den särskilde utredaren har i uppdrag att utreda vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

Publicerat 2015-06-12

Finansdepartementet har nu beslutet att tillsätta en utredning där den särskilde utredaren har i uppdrag att utreda vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Följande ingår i uppdraget:

  • kartlägga och analysera den sammantagna skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen (såväl skatteregler som skattebelastning),
  • särskilt kartlägga och analysera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering, samt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv analysera effekterna av möjligheten respektive avsaknad av möjligheten till fastighetspaketering,
  • föreslå författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg, och analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

För mer information om kommittédirektivet, Dir. 2015:62 >

 

Hade du nytta av den här informationen?