Nyheter

Deloittes skattespecialister utnämns till Women in Tax Leaders

För andra året utser International Tax Review (ITR) Deloittes skattespecialister Elvira Allvin, Ulrika Bengtsson och Ylva Hestréus till Women in Tax Leaders. Detta innebär att Deloitte har tre av totalt tio svenska skattespecialister med på denna internationella lista.

Publicerad: 2017-10-06

– Vi är jättestolta över att Deloitte finns representerat i guiden i år igen. En sådan här prestigefull utmärkelse är ett fint kvitto på vi gör rätt saker för våra klienter, säger Frida Haglund, ansvarig partner för Deloittes skatteavdelning i Sverige.

Genom Women in Tax Leaders Guide vill ITR lyfta fram framgångsrika kvinnliga skatterådgivare i en traditionellt mansdominerad bransch. För att listas i ITR:s guide krävs nomineringar från både klienter och andra verksamma, samt att den nominerade ska ha visat på exceptionell framgång senaste året. 

Deloittes skatteavdelning har mottagit flera utmärkelser senaste året, bland annat ITR:s World Tax 2017, Tier 1 och Transfer Pricing firm of the year 2017. Deloitte har idag cirka 200 skattespecialister i Sverige, med bakgrund inom svensk och internationell skattejuridik och ekonomi. 

Elvira Allvin

Elvira Allvin är skattepartner och ansvarar för Deloittes transfer pricing-grupp i Sverige, samt skatteavdelningen i Göteborg. Hon har över 17 års erfarenhet av rådgivning inom transfer pricing.

Elviras internationella bakgrund innefattar fyra års arbete i USA och Tyskland med transfer pricing-team i New York, Boston och Düsseldorf. Elvira har gedigen erfarenhet av rådgivning inom optimering av affärsmodeller, effektiva dokumentationsstrategier, policy-implementering och hantering av tvister. Genom åren har Elvira varit rådgivare både till flera av Sveriges största multinationella företag och globala spelare, i en stor bredd av branscher. Hon är ofta gästföreläsare på transfer pricing-seminarier och flitig författare av artiklar på området.

Ulrika Bengtsson

Ulrika Bengtsson leder Deloitte Sveriges team för skattetvister. Hon har 26 års erfarenhet av rådgivning kring tvister och innan hon började på Deloitte 2012 jobbade hon som expert på Skatteverket.

Ulrika har mycket bred erfarenhet av skattetvist-frågor. Framför allt stöttar hon klienter i domstolsärenden, men assisterar även klienter i skattetvister och skatterevision. Ulrika har jobbat med både svenska och internationella företagsuppdrag, men också momsuppdrag.

Ulrika är medlem i styrelsen för Institutet för Skatter & Rättssäkerhet, en ideell organisation som jobbar för större rättssäkerhet inom skatt för individer och företag. Hon medverkar också ofta som paneldeltare på seminarier och konferenser.

 

Ylva Hestréus

Ylva Hestréus är partner inom Deloittes momsgrupp. Hon har arbetat med momsfrågor i 25 år, varav elva på Skatteverket. Hennes tid på Skatteverket inkluderade fem år som rättsexpert med fokus på den finansiella sektorn.

De senaste 14 åren har Ylva jobbat som momsrådgivare med fortsatt fokus på klienter inom finansiell sektor. Hon ansvarar för Deloittes momsgrupp som specialiserar på den branschen, men stöttar även klienter i andra sektorer. Ylva jobbar med många stora och medelstora företag i komplexa momsfrågor. Hon är ofta gästföreläsare på momsseminarier och har skrivit flera artiklar på området. Ylva ingår också i FAR:s specialistgrupp som ansvarar för att för FAR:s räkning lämna remissyttrande på lagförslag rörande moms och andra indirekta skatter.

Hade du nytta av den här informationen?