Tjänster

Flytt till Portugal

Ett fördelaktigt alternativ

Deloitte har under många år framgångsrikt assisterat entreprenörer, anställda, pensionärer och andra med frågor inom skatt och socialförsäkring vid flytt från Sverige. Vi erbjuder en solid helhetslösning vid flytt till Portugal, som utöver det behagliga klimatet har en mycket förmånlig beskattning.

Non Habitual Resident i Portugal

Som boende i Portugal kan du ansöka om att bli Non Habitual Resident, NHR. Det innebär att du inte beskattas för utländska inkomster i Portugal. Enligt portugisisk rätt finns även möjlighet att helt undanta svenska och andra icke-portugisiska inkomster från portugisisk beskattning i tio år. Vid utflytt från Sverige kan det vara möjligt att svenska inkomster inte beskattas alls, alternativt med 20 procent, i Sverige. För den som kvalificerat sig för NHR-status i Portugal blir normalt effekten av svensk och portugisisk rätt samt skatteavtalet länderna emellan att tjänstepension från arbete inom privat sektor helt undantas från beskattning i både Sverige och Portugal.

Ansökningsprocessen

För att uppnå NHR-status i Portugal måste du uppfylla vissa kriterier. Det är även viktigt att stegen i ansökningsprocessen sker i rätt ordning för att säkerställa möjligheten att undanta utländska inkomster från beskattning i Portugal. Det första steget är att bli skatterättsligt bosatt i Portugal, vilket är möjligt om du under ett visst beskattningsår:

1. vistas i Portugal mer än 183 dagar (dagarna måste inte infalla i följd) eller

2. har din permanentbostad i Portugal per den 31 december.

Ansökan avseende NHR-status för ett visst inkomstår måste lämnas till den portugisiska skattemyndigheten senast den 31 mars året efter att du blivit skattemässigt bosatt i Portugal.

 

En personlig helhetslösning

Vi erbjuder en helhetslösning för dig som vill flytta till Portugal. Du har en personlig kontakt med en av våra skatterådgivare i Sverige som finns med genom hela utflyttningsprocessen och som sköter all korrespondens med dig, med Skatteverket och med Deloitte i Portugal som hanterar processen med portugisiska myndigheterna. Följande service från Deloitte i Sverige och Portugal ingår i vårt erbjudande:

•  Personliga möten i Sverige och Portugal.

•  Anmälan om utlandsflytt till svenska myndigheter.

•  Ansökan om jämkningsbeslut och/eller ett SINK-beslut.

•  Ansökan om NHR-status i Portugal.

•  Dokumentation som erfordras för att erhålla NHR-status i Portugal.

Kontakta oss

Deloitte erbjuder internationell skatterådgivning för privatpersoner och entreprenörer. Vår målsättning är att skapa skräddarsydda helhetslösningar för varje klients specifika behov.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information! 

Kontakt Stockholm

Magdalena Huber

Magdalena Huber

Director | Private Client Services

Magdalena är skattejurist med cirka 10 års erfarenhet inom skatterådgivning, främst från advokatbyrå. Magdalena är specialiserad på internationell beskattning, beskattning av ägarledda bolag och dess ... Mer

Kontakt Göteborg

Kontakt Malmö

Mato Saric

Mato Saric

Director | Private Client Services

    ... Mer