Artikel

2004 års vinnare av Fast 50

Fakta 2004

- Jämfört med år 2003 skedde en ökningen av företag inom Life sciences, från 6 procent till 22 procent. Företag inom kommunikation minskade motsvarande, från 42 procent till 26 procent.

- Merparten av företagen var belägna i Stockholms- och Uppsalaområdet, 60 procent, följt av Malmö/Lund, 14 procent, Göteborg, 8 procent, och Linköping, 4 procent.
70 procent av 2004 års snabbväxande företag var noterade. Denna grupp hade liksom för 2003 högre genomsnittlig tillväxt än motsvarande privatägda bolag. De noterade företagen växte i genomsnitt med 824 procent jämfört med 593 procent för de privatägda företagen.

- 8 av 2004 års Fast 50-företag hade intäkter överstigande 1 miljard kronor år 2003. Motsvarande siffra föregående år var högre, 13 företag, vilket indikerar att marknadsförhållandena under 2003 var svåra.

2004 års vinnare av Fast 50

2004 års vinnare av Sweden Fast 50 är Biotage. Tillväxt 13 156%.

2004 var andra året vi utsåg Sweden Technology Fast 50, en objektiv ranking av de 50 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige.

2004 års vinnare i Sweden Technology Fast 50 utsågs i november vid en prisceremoni på Deloittes Stockholmskontor.
Första platsen togs av Biotage AB. Företagets intäkter år 2003 var 174 MSEK vilket var en ökning med 13 156 procent sedan 1999. Biotage är ett Stockholmsbaserat företag med en global verksamhet inriktad på biovetenskap. Med högkvalitativa teknologier, bred verksamhet och ett långsiktigt marknadsperspektiv erbjuder Biotage heltäckande lösningar, kunskap och erfarenhet inom områdena genetisk analys och läkemedelskemi.

På andra plats kom Glocalnet AB med intäkter om 867 MSEK och en tillväxt på 2 795 procent under femårsperioden. Glocalnet är ett Stockholmsbaserat företag som erbjuder telekomtjänster direkt till konsumenter under Glocalnets varumärke. De erbjuder också färdiga telekomdriftslösningar till andra företag som vill lansera ett integrerat telekom-erbjudande under eget varumärke. Glocalnet var på tredjeplats i 2003 års ranking.

Tredjeplatsen togs av Precise Biometrics AB, med en tillväxt på 2 489 procent för femårsperioden. Precise Biometrics är ett Lundabaserat företag med unika biometriska lösningar genom framför allt användande av fingertrycksteknik. Dessa lösningar ersätter och kompletterar lösenord, PIN-koder och nycklar.

Fjärdeplatsen togs av Digital Illusions CE AB och femteplatsen av Cinnober Financial Technology AB med en tillväxt på 1 474 respektive 1 389 procent. Digital Illusions var på sjundeplats och Cinnober Financial Technology var på fjärdeplats i 2003 års ranking.

2004 års vinnare av Rising Stars

2004 års vinnare Rising Stars är Transmode Systems. Tillväxt 2 356%

I år utsåg vi för första gången Rising Stars som är en objektiv ranking av de 25 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige som haft verksamhet i minst tre år och mindre än fem år. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknologi, från Internet, datorer och annan datautrustning till Life sciences.

2004 togs en ny kategori av teknologiföretag med snabb tillväxt fram, kallade Rising Stars.

De fem företag som toppade hade en genomsnittlig tillväxt på 1 256 procent under dessa år att jämföra med 4 292 .

Första platsen togs av Transmode Systems AB med intäkter om 35 MSEK och en tillväxt om 2 356 procent för treårsperioden. Transmode Systems är ett Stockholmsbaserat företag med internationell verksamhet inom optiska systemlösningar för stadsnät och accessnät för slutanvändare.

På andra plats kom Wellton Way AB med intäkter om 30 MSEK och en tillväxt om 1 072 procent för treårsperioden. Wellton Way är ett Stockholmsbaserat företag som utvecklar och säljer bredbandsboxsystem som är användarvänliga och säkra.

Tredjeplatsen togs av ExtraLives AB, med en tillväxt på 1 061 procent för treårsperioden. ExtraLives är ett Stockholmsbaserat företag som utvecklar och säljer underhållsspel för datorer med affärsidén att skapa engagerade och interaktiva spelvärldar.

Fjärde- och femteplatsen togs av två företag inom mjukvarusegmentet, Trippus Marknadsplatsen AB och ExSitec, med en tillväxt på 912 respektive 877 procent.

Intäkterna för samtliga Rising Stars-företag växte i genomsnitt med 657 procent att jämföra med 799 procent för Fast50-företagen. Rising Stars-företagens lägre tillväxt än Fast50-företagen är inte unikt för Sverige och torde hänga samman med att Rising Stars-företagen är unga företag – de skymtar vid horisonten och är framtidens Fast50-företag.

Till skillnad från Fast50-företagen har en stor andel av Rising Stars-företagen verksamhet inom mjukvaru- och Internetsegmentet och ej inom Life sciences.

Hade du nytta av den här informationen?