Artikel

Anmälan och nomineringskriterier

Sweden Technology Fast 50 är den enda branschöverskridande utmärkelsen för teknologiföretag i Sverige

Sweden Technology Fast 50 är den enda branschöverskridande utmärkelsen för teknologiföretag i Sverige. Rankningen inkluderar såväl publika som privata bolag verksamma inom tekniksektorn. Utmärkelsen utdelas sedan 2003 och omfattar både Fast 50 och Rising Stars.

Rankningen av Fast 50 och Rising Stars baseras på ett urval av SNI-koder med teknologianknytning. Tillväxten i nettoomsättningen beräknas från begynnelseåret till slutåret enligt tillgängliga årsredovisningar hos Bolagsverket per den 31 juli.

Nomineringskriterier för Sweden Technology Fast 50

Företag som väljs ut är teknologiföretag som uppfyller följande kriterier:

 • Utvecklar äganderättsskyddad teknologi som utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning
 • Tillverkar teknologirelaterade produkter
 • Tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi
 • Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och EUR 800 000 för slutåret. Företaget måste ha bedrivit verksamhet under de senaste fem åren och vara svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera.

Nomineringskriterier för Rising Stars

Företaget måste ha varit verksamt i minst tre år men mindre än fem år. I övrigt gäller samma kriterier som för Sweden Technology Fast 50 med undantag för att slutårets nettoomsättning inte behöver vara EUR 800 000.

Nominering till EMEA Fast 500

Alla svenska Fast 50-företag nomineras automatiskt till EMEA Fast 500, motsvarande rankning för de 500 snabbast växande teknologiföretagen i EMEA.

Vanliga frågor

Vad är Sweden Technology Fast 50?

Sweden Technology Fast 50 är den enda särskilda utmärkelsen för teknologiföretag i Sverige. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknologi, från Internet, datorer och annan datautrustning till Life Sciences.

Kan jag nominera ett annat företag till Technology Fast 50?

Ja, ett företag kan nominera sig självt eller bli nominerat genom tredje part.

Kostar det något att nominera ett företag till Fast 50?

Det är helt kostnadsfritt att nominera ditt eller något annat företag.

På vilken information baserar ni rankinglistan för Fast 50?

Rankinglistan baseras på företagens genomsnittliga intäktsökning under en femårsperiod. Vi mäter inte efter företagens nuvarande finansiella situation eller lönsamhet.

Hur länge har Fast 50 funnits?

Fast 50 grundades 1995 i USA och i Sverige har vi rankat de snabbast växande teknologiföretagen sedan 2004. 

Varifrån kommer de nominerade företagen?

Vi sätter samman Fast 50 listan från två olika källor; direktnominerade kandidater via anmälningsformuläret och vår egengenomgång av den svenska marknaden. 

Vilka kriterier ska uppfyllas för att ett företag ska kvalificera sig till Fast 50?
 1. Företaget ska vara ett teknologiföretag enligt definitionen:
  a) utvecklar äganderättsskyddad teknologi vilken utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning eller
  b) tillverkar teknologirelaterade produkter eller
  c) tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi.
 2. Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och för slutåret EUR 800 000.
 3. Företaget måste ha bedrivit verksamhet under de senaste fem åren.
 4. Företaget måste vara svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera.
Vad skiljer Fast 50 mot Rising Star?

Rising Stars är företag som funnits i mindre än fem år men minst tre år. I övrigt gäller samma kriterier som för Fast 50 men undantag för att slutårets nettoomsättning inte behöver vara EUR 800 000.

Måste företaget vara börsnoterad för att kvalificera till Fast 50?

Nej, men ägarledda företag måste fylla i en nomineringsblankett och uppge den efterfrågade finansiella informationen och skicka med dokument som bekräftar informationen.

Hur bestäms vinnarna?

Fast 50 baseras på den procentuella intäktsökningen för de senaste fem åren och Rising Star baseras på de senaste tre åren.

Hade du nytta av den här informationen?