Artikel

Kriterier och nominering

Nomineringen till 2020 års rankning är öppen  

Kriterier

Criteria in Enligsh

Företag som väljs ut är teknikföretag som uppfyller följande kriterier:

 • Har bedrivit verksamhet under de senaste fyra åren och är svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera.
 • Utvecklar äganderättsskyddad teknik som utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning.
 • Tillverkar teknikrelaterade produkter.
 • Tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi.
 • Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och EUR 1 000 000 för slutåret. 

De rankade bolagen delas in efter följande marknadssegment: 

 1. Communications
 2. Environmental Technology
 3. Fintech
 4. Hardware
 5. Healthcare and Life sciences
 6. Media and Entertainment
 7. Software

Nominering till EMEA Fast 500

Alla svenska Fast 50-företag nomineras automatiskt till EMEA Fast 500, motsvarande rankning för de 500 snabbast växande teknologiföretagen i EMEA.

Hade du nytta av den här informationen?