Artikel

Kriterier och nominering

Sweden Technology Fast 50 

Deloittes ranking Sweden Technology Fast 50 baseras på tillväxten över de senaste fyra åren och inkluderar såväl publika som privata bolag verksamma inom teknologisektorn.

Kriterier

Rankningen baseras på ett urval av SNI-koder med teknikanknytning. Tillväxten i nettoomsättningen beräknas över de senaste fyra åren enligt tillgängliga årsredovisningar hos Bolagsverket per den 31 juli. 

Företag som väljs ut är teknikföretag som uppfyller följande kriterier:

 • Har bedrivit verksamhet under de senaste fyra åren och är svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera.
 • Utvecklar äganderättsskyddad teknik som utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning.
 • Tillverkar teknikrelaterade produkter.
 • Tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi.
 • Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och EUR 1 000 000 för slutåret. 

De rankade bolagen delas in efter följande marknadssegment: 

 1. Communications
 2. Environmental Technology
 3. Fintech
 4. Hardware
 5. Healthcare and Life sciences
 6. Media and Entertainment
 7. Software

Nominering till EMEA Fast 500

Alla svenska Fast 50-företag nomineras automatiskt till EMEA Fast 500, motsvarande rankning för de 500 snabbast växande teknologiföretagen i EMEA.

Hade du nytta av den här informationen?