Artikel

Kriterier och nominering

Sweden Technology Fast 50 

Deloittes ranking Sweden Technology Fast 50 baseras på tillväxten över de senaste fyra åren och inkluderar såväl publika som privata bolag verksamma inom teknologisektorn.

Nominera till Technology Fast 50 2019

Utöver vår egen genomgång av den svenska marknaden tar vi även emot direktnominerade kandidater. Du kan nu nominera ditt eller något annat bolag till 2019 års ranking. Sista dag att nominera är den 2 september

Till nomineringsformulär

Nominera senast 2 september

Sweden Technology Fast 50 2019

Till formulär

Kriterier

Rankingen baseras på ett urval av SNI-koder med teknologianknytning. Tillväxten i nettoomsättningen beräknas över de senaste fyra åren enligt tillgängliga årsredovisningar hos Bolagsverket per den 31 juli. 

Företag som väljs ut är teknologiföretag som uppfyller följande kriterier:

 • Har bedrivit verksamhet under de senaste fyra åren och är svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera
 • Utvecklar äganderättsskyddad teknologi som utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning
 • Tillverkar teknologirelaterade produkter
 • Tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi
 • Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och EUR 1 000 000 för slutåret. 

De rankade bolagen delas in efter följande marknadssegment: 

 1. Communications
 2. Environmental Technology
 3. Fintech
 4. Hardware
 5. Healthcare and Life sciences
 6. Media and Entertainment
 7. Software

Nominering till EMEA Fast 500

Alla svenska Fast 50-företag nomineras automatiskt till EMEA Fast 500, motsvarande rankning för de 500 snabbast växande teknologiföretagen i EMEA.

Hade du nytta av den här informationen?