Insikter

Kriterier och nominering

Sweden Technology Fast 50 

Sweden Technology Fast 50 är den enda branschöverskridande utmärkelsen för teknologiföretag i Sverige. Rankningen inkluderar såväl publika som privata bolag verksamma inom teknologisektorn och baseras på tillväxt de senaste fyra åren.

Kriterier

Rankingen baseras på ett urval av SNI-koder med teknologianknytning. Tillväxten i nettoomsättningen beräknas över de senaste fyra åren enligt tillgängliga årsredovisningar hos Bolagsverket per den 31 juli.

Vänligen observera att det under 2015 skett några förändringar i kriterierna. Här kan du se vad som är nytt.

Företag som väljs ut är teknologiföretag som uppfyller följande kriterier:

  • Har bedrivit verksamhet under de senaste fyra åren och är svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera
  • Utvecklar äganderättsskyddad teknologi som utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning
  • Tillverkar teknologirelaterade produkter
  • Tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi
  • Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och EUR 1 000 000 för slutåret. 

Nominering till EMEA Fast 500

Alla svenska Fast 50-företag nomineras automatiskt till EMEA Fast 500, motsvarande rankning för de 500 snabbast växande teknologiföretagen i EMEA.

Nominera till Sweden Technology Fast 50 2017

Nu tar vi emot nomineringar till årets ranking. 

open in new window Nominera
Hade du nytta av den här informationen?