Artikel

Kriterier och nominering

Nomineringen till 2020 års rankning är öppen  

Nominera till 2020 års rankning senast 31 augusti!

Sweden Technology Fast 50 är Deloittes rankning av Sveriges snabbast växande teknikföretag. Rankningen inkluderar såväl publika som privata bolag och baseras på tillväxten över de senaste fyra åren enligt tillgängliga årsredovisningar hos Bolagsverket per den 31 juli. För att försäkra dig om att ditt bolag kommer med i urvalet kan du även nominera.

Nominera bolag till 2020 års rankning senast 30 augusti här.

 

Kriterier

Criteria in Enligsh

Företag som väljs ut är teknikföretag som uppfyller följande kriterier:

 • Har bedrivit verksamhet under de senaste fyra åren och är svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera.
 • Utvecklar äganderättsskyddad teknik som utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning.
 • Tillverkar teknikrelaterade produkter.
 • Tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi.
 • Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och EUR 1 000 000 för slutåret. 

De rankade bolagen delas in efter följande marknadssegment: 

 1. Communications
 2. Environmental Technology
 3. Fintech
 4. Hardware
 5. Healthcare and Life sciences
 6. Media and Entertainment
 7. Software

Nominering till EMEA Fast 500

Alla svenska Fast 50-företag nomineras automatiskt till EMEA Fast 500, motsvarande rankning för de 500 snabbast växande teknologiföretagen i EMEA.

Hade du nytta av den här informationen?