Artikel

Sweden Technology Fast 50 – Vad är nytt?

Inför 2015 års ranking har det skett ett antal förändringar i kriterierna för Technology Fast 50. Här kan du läsa om vad som är nytt för i år.

Antal verksamhetsår

Företaget måste ha bedrivit verksamhet de senaste fyra åren istället för fem år som tidigare.

Omsättning

Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och EUR 1 000 000 för slutåret (fjärde året).

Segment

Indelningen av de segment som företagen verkar i ser annorlunda ut. Här kan du se de nya kategorierna

Rising Stars

Tidigare rankades även bolag i kategorin Rising Stars, morgondagens Fast 50-bolag. Från och med 2015 rankar vi endast i kategorin Fast 50.

Hade du nytta av den här informationen?