Analys

Global Mobile Consumer Survey – The Nordic Cut 2017

En studie om mobilvanor i Norden

Den smarta telefonen är ungefär ett decennium gammal och för varje år blir den en allt mer integrerad del i människors liv. I den här rapporten hittar du intressanta och ibland förvånande fakta om nordiska mobilvanor. Hur beroende är vi egentligen av vår smartphone? Vad gör vi med den? Vilka trender ser vi idag och vad kan vi vänta oss framöver?

Nyckeltal för nordiska mobilanvändare

  • 88 procent 18-75-åringar äger en smartphone och endast 48 procent äger en stationär dator.
  • Var femte användare kollar sin mobil 50 gånger om dagen
  • 92 procent har använt sin smartphone den senaste dagen, vilket är stor skillnad mot andra enheter.
  • 52 procent av 16-24-åringar anser att de använder sin smarthone för mycket. 25 procent av samtliga svaranden tycker att deras barn, förälder eller partner gör det.
  • Att söka information om produkter och tjänster, kontrollera sitt kontoinnehav eller surfa i onlinebutiker är de mest populära aktiviteterna kopplade till e-handel.
  • 56 procent använder Facebook minst en gång om dagen och 10 procent gör det varje timme.
  • Över en tredjedel som använder fingeravtrycksläsare gör det för att genomföra betalningar eller föra över pengar.
  • Vanligaste anledningen att inte använda mobilen för att betala i butik är att man tycker metoden saknar fördelar, följt av rädsla för osäkerhet.

Läs mer på mobiletrends.deloitte.se

Se all data

Här hittar du all statistik nedbruten per land samt Deloittes analys av studiens olika delar.

Besök vår site

Om studien

Deloitte Global Mobile Consumer Survey – The Nordic Cut är en del av Deloittes globala undersökning med cirka 53 000 respondenter i 33 länder. Den nordiska rapporten bygger på svaranden i åldern 18-75 år i Sverige (2002 respondenter), Norge (1002), Danmark (1003) och Finland (1000). Studien genomfördes i juli 2017 av Ipsos MORI, ett obereoende research-företag, och baserades på frågor framtagna av Deloitte.

Här hittar du förra årets rapport The Swedish Cut

Hade du nytta av den här informationen?