Artikel

TMT Predictions 2021

Vilka blir årets viktigaste trender inom teknik, media och telekom?

Deloittes årliga publikation TMT Predictions belyser hur trender inom teknik, media och telekom kan påverka företag och konsumenter runt om i världen. Årets rapport undersöker också vilka trender som berörts av eller uppstått ur pandemins ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.

I årets rapport förutspår våra specialister följande åtta trender:

 1. Pandemin driver tillväxt i molnanvändning
 2. Industri 4.0 tar fart genom The Intelligent Edge
 3. Kvinnor och teknik förändrar idrotten
 4. Utbildningsinstitutioner och företag väljer virtual reality
 5. Läkarbesöket flyttar till video
 6. 8K-vågen börjar
 7. Myten om hälsorisker med 5G dör ut
 8. Öppna och virtuella radioaccessnätverk minskar kostnaderna och ökar utbudet av leverantörer 


Ladda ner rapporten här

Pandemin driver molntillväxt

Enligt vissa siffror växte molnmarknaden ännu snabbare under 2020 än 2019. Deloittes TMT Predictions härleder detta till ökad efterfrågan på grund av covid-19-nedstängningar, som tvingade fram distansarbete.  Deloitte förutspår att intäktstillväxten blir högre än 30 procent från 2021 till 2025, i takt med att företag blir mer flexibla, driver innovation och fortsätter att migrera till molnet för att spara pengar.

Industri 4.0 och Intelligent edge

Intelligent edge är kombinationen av avancerad trådlös anslutning, kompakt processorkraft och artificiell intelligens (AI) som befinner sig "närmare" enheter som använder och genererar data. Intelligent edge skapar nya möjligheter för några av världens största teknik- och kommunikationsföretag. Deloitte förutspår att den globala marknaden för Intelligent edge 2021 kommer att nå 12 miljarder dollar och fortsätta med en genomsnittlig tillväxttakt på cirka 35 procent.

Kvinnor och teknik förändrar idrotten

Även om antalet idrottsevenemang förstås minskade under 2020, innebar det inte att tillväxtpotentialen försvann helt. Deloitte förutspår att två stora trender inom idrotten kommer att hålla i sig; Ökade intäkter från damidrott och ökad användning av digitalisering för att skapa en "hyperkvantifierad idrottare", där alla prestationer mäts och analyseras.

Deloitte uppskattar att damidrotten kommer att vara värd mer än en miljard dollar under de kommande åren. Damidrottens förmåga att locka en betydande publik (både TV och live) och leverera värde till sponsorer har bevisats vid flera tillfällen under det senaste decenniet. Eftersom kvantifiering inom idrott erbjuder en så stark potential, förutspår vi ytterligare tillväxt också inom detta område. 

Företag och utbildningsinstitutioner väljer virtual reality

Marknaden för virtual reality, eller "virtuell verklighet" kommer att växa i takt med att tekniken blir mer populär bland företag och inom utbildning. Deloitte förutspår att försäljningen av utrustning för XR, en samlingsbenämning för virtual reality (VR), augmented reality (AR) och mixed reality (MR), kommer att fördubblas under 2021 jämfört med 2019.

Marknadstillväxten för denna typ av teknik har redan accelererat tack vare pandemin, antingen som svar på den ökade tristessen av att vara inlåst hemma eller för att pandemin har "tvingat" arbetstagare och studenter att experimentera med VR i jobb och studier när det inte varit möjligt att delta fysiskt.

Läkarbesök flyttar till video

En effekt av covid-19 är en global trend inom telemedicin som inkluderar videobaserade läkarbesök. Deloitte förutspår att andelen virtuella personliga läkarbesök kommer att öka till 5 procent globalt under 2021, upp från uppskattningsvis 1 procent 2019. Även ensiffrig tillväxt är av betydelse om man ser till att det bara under 2019 ägde rum totalt 8,5 miljarder läkarbesök i de 36 OECD-länderna, vilket motsvarar cirka 500 miljarder dollar.

Fler teman ur Deloittes TMT Predictions 2021 som du kan läsa mer om i rapporten:

 • Myten om hälsorisker med 5G dör ut: Oron för 5G:s hälsorisker har ingen saklig grund. Vi förutspår att det år 2021 är högst osannolikt att strålningen från 5G-mobilnät och 5G-telefoner kommer att påverka någon individs hälsa. Utbildningen om 5G måste dock ske effektivt, så att rädslan bland människor försvinner.
 • Nästa generations radioaccessnätverk: Öppna och virtuella radioaccessnätverk (RANs) ger mobiloperatörer möjlighet att minska kostnader och erbjuda större utbud av leverantörer när de rullar ut 5G.
 • 8K-vågen börjar: Försäljningen av 8K-TV kommer sannolikt att nå 5 miljarder USD under 2021. Utrustning och tjänster för att producera 8K-innehåll kommer att generera ytterligare hundratals miljoner dollar.

Ladda ner hela rapporten

Hade du nytta av den här informationen?