Smartphones TMT 2015

Trender

TMT Predictions 2015

Trenderna som påverkar teknologi, media och telekom

Internet of Things, 3D, Collect@store exploderar, Internet-klyftan blir allt djupare och företagen återtar ledarrollen som early adopters.

För fjortonde året i rad förutser Deloitte de största internationella TMT-trenderna som kommer att påverka företag och privatpersoner de närmaste 12-18 månaderna i rapporten TMT Predictions 2015. Rapporten bygger på omfattande research, data-analyser och synpunkter från över tiotusen branschpersoner inom Deloittes globala organisation och affärsnätverk. För 2015 är teman i fokus bland annat:  

 • Internet of Things är just Things, inte människor
 • 3D-utskrifter är en revolution, men inte den revolution du tror 
 • Collect@store exploderar i Europa
 • Företagen återtar ledarrollen som early adopter av ny teknik
 • Short form video - en framtid för tv, men inte framtiden med stort F
 • Generationen som inte vill betala för något, betalar en hel del för mediainnehålll
 • Trycket lever, åtminstone boktrycket. 
 • Internetklyftan blir allt djupare: skillnaden i hastighet växer allt mer
 • Kontaktlösa mobila betalningar tar fart – till slut

Ladda ner rapporten i sin helhet till vänster. Du hittar också mer information här.

 
Deloitte TMT Predictions 2015

TMT Predictions 2015 overview and Technology, Media, and Telecommunications sector overview videos

  Hade du nytta av den här informationen?