1. InfoSolutions Sverige AB

InfoSolutions är ett IT-bolag som bygger infrastruktur och kommunikationstjänster för laboratorier och hälso- och sjukvården. Varje månad förmedlar InfoSolutions mer än 300 000 elektroniska remisser och svar mellan cirka 1 500 olika vårdgivare, 30 laboratorier och 40 röntgenenheter. Genom enkla, stabila och effektiva produkter och tjänster ska InfoSolutions förenkla IT i vården. Bland kunderna finns regioner, stora vårdkedjor, digitala vårdgivare, forskare och enskilda läkare.