Artikel

2020 Global Technology Leadership Study

The kinetic leader: Boldly reinventing the enterprise

Deloittes 2020 Global Technology Leadership Study undersöker utvecklingen av tech-ledarens roll i företaget. Årets resultat visar ett allt större behov av agila, förändringsorienterade tech-ledare som kan möjliggöra och leverera tillväxt. Vi kallar dem 'Kinetic leaders'.

Studiens slutsatser blir särskilt relevanta i kölvattnet av rådande ekonomiska och sociala osäkerhet. 'Kinetic leaders' kan driva på meningsfull transformation och hjälpa företaget att nagivera i en ny era av volatilitet.

Hur jobbar en 'Kinetic leader'?

2020 års Global Technology Leadership Study fokuserar på attribut och tillvägagångsätt som är typiska för organisationer som vi benämner 'Tech vanguards'. De utmärker sig genom att anpassa sin teknologi mer effektivt och överträffar på så sätt konkurrenterna på marknaden.

Dessa organisationer har även i högre utsträckning tech-ledare som arbetar dynamiskt genom ett agilt och framtidsfokuserat ledarskap. ’Kinetic leaders’ hjälper företaget att visualisera, möjliggöra och leverera tillväxt och navigera förändringar.

Studien identifierar fyra tydligt utmärkande egenskaper för denna typ av ledare:

  1. Fokuserar på organisationens agila arbete utöver enstaka agila initiativ
  2. Ett starkt kundfokus
  3. Kommunicerar med organisationen och påverkar med stor skicklighet, framförallt gentemot företagsledning och styrelse
  4. Levererar tillväxt och driver på innovation

Ladda ner rapporten för att läsa mer.

2020 Global Technology Leadership Study

Om studien

Deloittes Global Technology Leadership Study, tidigare känd som The Global CIO survey har sedan 2015 följt utvecklingen av organisationer, IT- och tech-funktioner, och dess ledare. Förväntningarna på ledare och deras påverkan inom organisationerna har utvecklats signifikant under den här perioden. Bland annat har vi identifierat att förväntningar på ledarskapsrollen inom tech har utvecklats från att de främst ska leda och leverera stabila driftmiljöer, som ’trusted operator’, till att leda utvecklingen tillsammans med verksamheten som ’business co-creator’ och slutligen att aktivt initiera förändringar. Idag kallar vi dem ’kinetic leaders’.

Årets studie omfattar perspektiv från 1 376 deltagare fördelade över 69 länder och 22 branscher, en markant ökning av CxOs och företagsledare jämfört med 2018 års studie (från 22% av samtliga respondenter i 2018 till 40% i 2020). Antalet respondenter kan direkt korreleras med vikten av teknologi i organisationer, ökningen av tech-relaterade roller och en djupare involvering av CEO:er, CFO:er och CMO:er samt andra ledare inom närliggande områden såsom strategi, innovation och FoU. 

Till följd av de ovanliga utmaningar och oförutsedda risker som orsakats av covid-19 blir slutsatserna från studien särskilt viktiga. När den globala pandemin accelererar tidslinjen för teknologisk utveckling och digitalisering av verksamheten, presenteras tech-ledare med tidigare oförutsedda möjligheter att utforma verksamhetens framtid.

Hade du nytta av den här informationen?