Kikare

Artikel

2016–2017 Global CIO Survey

Hur kan CIO leverera långsiktigt värde?

Deloitte CIO Survey 2016-2017 undersöker hur CIO:er kan skapa värde i sina organisationer. Bakom rapporten ligger djupgående intervjuer och enkäter, där Deloitte samlat åsikter och insikter från över 1 200 CIO:er i 23 olika branscher och 48 länder.

Publicerad: 2016-11-30

Sammanfattning: Fem sätt för CIO att skapa värde

I en föränderlig tid finns stora möjligheter för CIO att leda organisationens digitalisering och skapa ett stort värde. Här är fem nyckelbudskap i rapporten:

  1. Var anpassningsbar – Genom att utveckla och underhålla sina ledarkunskaper och IT-kompetenser kan CIO skapa värde för sina team och verksamheter.
  2. Investera i talang – Teamen, rätt talanger och IT-kompetens spelar en avgörande roll för CIO:ers möjlighet att skapa framgång.
  3. Tänk om digitalt – CIO:er bör samarbeta med andra ledare för att definiera vad ”digitalt” innebär i deras verksamhet. Anta rollen som ”driver” i den digitala transformationen i företaget.
  4. Utöka ditt nätverk – För att förbli inflytelserik bör CIO utveckla och underhålla sina relationer med olika nyckelpersoner, både inom ledningen, det egna företaget och branschen.
  5. Kliv fram eller kliv åt sidan – Teknologi kommer att förändra CIO:ers verksamhet från grunden. Om inte CIO leder verksamheten på den här resan kommer andra ledare att köra om.

I övrigt visar årets rapport ett skifte i verksamhetsprioriteringar, från fokus på resultat till kundupplevelse. 57 procent av de tillfrågade uppger att kunden är topprioritet, jämfört med 45 procent förra året. Vi ser också ett gap mellan verksamhetens förväntningar och IT-organisationens förmågor. Majoriteten av tillfrågade CIO:er uppger att kundupplevelse är högsta prioritet, men endast 45 procent uttrycker att deras IT-organisation är involverad i arbetet med att leverera en ökad kundupplevelse.

I rapporten analyserar vi dessutom ”det digitala isberget”. Ledare med verksamhetsfokus förknippar ofta digitalisering med de aspekter som syns utåt – kundupplevelse, IT-driven verksamhetsutveckling och innovation – det vill säga toppen av isberget. CIO:er är däremot väl positionerade för att stödja verksamheten att realisera en helt digitaliserad verksamhet.

Hade du nytta av den här informationen?