Kikare

Artikel

2018 Global CIO Survey

Hur kan CIO leverera långsiktigt värde?

I ett affärslandskap som blir alltmer digitalt står CIO inför ett val: att förbli en operativ ledare eller att leda organisationen genom digital transformation. Deloittes CIO Survey undersöker hur CIO:er världen över tar sig an utmaningen.

Publicerad: 2018-08-17

Sammanfattning

Deloittes Global CIO Survey undersöker hur CIO skapar långsiktigt värde i sin organisation och hur rollen kan skifta från operativt fokus till att leda och driva verksamhetsförändring genom digitalisering. En jämförelse med tidigare års undersökningar visar att CIO-rollen i stort står oförändrad. Över hälften av tillfrågade CIO:er är fortfarande inriktade på operationella frågor snarare än att leda organisationen genom digitalisering och transformation.

Trots att den digitala strategin blir allt viktigare i ett företags övergripande strategiarbete, uppger nästan varannan CIO i årets rapport att de varken är involverade i att utforma eller genomföra den digitala strategin i sin organisation. Endast en fjärdedel av företagen uppger att de överhuvudtaget har en digital strategi.

Rapporten visar dessutom en tydlig skillnad på organisationer som har lyckats med sin digitalisering och de som fortfarande har en resa framför sig. Gemensamt för de framgångsrika organisationerna är att CIO samarbetar med hela verksamheten samt är delaktig i att utforma och verkställa verksamhetens övergripande digitala strategi. I dessa organisationer har CIO ofta en starkare relation med sälj- och kundfokuserade delar av verksamheten.

Om Deloittes Global CIO Survey

Deloittes undersökning ”Global CIO Survey” genomfördes under perioden januari-mars 2018 med 1,437 CIO:er samt  IT- och verksamhetsledare fördelade över 23 industrier från 71 länder. Undersökningen, som syftar till att bättre förstå hur CIO:er påverkar och skapar bestående värde i sina organisationer, bestod av djupintervjuer och webbenkäter. 

Läs hela rapporten

Besök Deloitte Insights för att läsa mer.

2018 Global CIO Survey
Hade du nytta av den här informationen?