Artikel

Deloitte CIO Survey 2013

IT-chefer vill bidra mer till företagens strategiska utveckling

Deloitte CIO Survey samlar synpunkter, trender och insikter från mer än 700 IT-ledare i 36 länder i Europa, Mellanöstern, Ryssland, Asien och Afrika. Rapporten beskriver vardagliga utmaningar och möjligheter som CIO:er över hela världen har idag

Resultatet visar på variationer i olika länder, men samtidigt att CIO:er står inför många liknande utmaningar världen över. Årets rapport visar bland annat:

  • IT-chefer vill få större möjligheter att bidra till företagens strategiska utveckling. Samarbetet mellan företagens IT-avdelningar och den övriga verksamheten brister i många fall.
  • Nya tekniska lösningar och innovationer inom IT ställer allt större krav på företagens IT-avdelningar att snabbare och mer effektivt kunna stödja olika verksamhetsbehov. IT-cheferna befinner sig i en unik position för att kunna bidra till verksamhetens utveckling.
  • Trenden verkar gå från IT-besparingar till ökade investeringar och på sikt värdeskapande åtgärder.
Hade du nytta av den här informationen?