Artikel

Deloittes e-förvaltningsnätverk

Ett nätverk av engagerade e-förvaltningsutvecklare i offentlig sektor samlas varannan månad hos Deloitte för att utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas och inspireras av varandra.

Nätverket var från början ett sätt att bibehålla kontakter som knutits under utbildningen ”Chef e-förvaltning”, som Deloitte genomförde på Vervas uppdrag. Tydligt är att behovet av denna typ av nätverk är stort.

Nätverket består idag av närmare 40 personer som möts varannan månad. Varje träff inleds med ett inspirerande och tankeväckande föredrag utifrån deltagarnas gemensamma intressen och önskemål. Därefter släpps diskussionerna fria.

För att delta i nätverket ska du vara verksam i offentlig sektor och arbeta med e-förvaltningsfrågor. Deltagande i nätverket är gratis men antalet platser begränsat.Ett nätverk av engagerade e-förvaltningsutvecklare i offentlig sektor samlas varannan månad hos Deloitte för att utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas och inspireras av varandra.

Nätverket var från början ett sätt att bibehålla kontakter som knutits under utbildningen ”Chef e-förvaltning”, som Deloitte genomförde på Vervas uppdrag. Tydligt är att behovet av denna typ av nätverk är stort.

Nätverket består idag av närmare 40 personer som möts varannan månad. Varje träff inleds med ett inspirerande och tankeväckande föredrag utifrån deltagarnas gemensamma intressen och önskemål. Därefter släpps diskussionerna fria.

För att delta i nätverket ska du vara verksam i offentlig sektor och arbeta med e-förvaltningsfrågor. Deltagande i nätverket är gratis men antalet platser begränsat.

Hade du nytta av den här informationen?