Nyheter

DNV GL först med blockchain i certifieringsbranschen 

Tar ett viktigt steg tillsammans med Deloittes BlockChain Lab

Som den första aktören i certifieringsbranschen börjar DNV GL att använda blockchain. Med hjälp av Deloittes BlockChain Lab har över 90 000 certifikat förts över till företagets blockchain-lösning.

Den nya teknologin och de nya lösningarna ger bättre och enklare tillgång till certifikatens data. Samtidigt blir möjligheterna att förfalska certifikaten närmast obefintliga.

Publicerad: 2017-09-29

– I 150 år har vi varit en nyckelaktör i att bygga förtroende mellan människor. Förtroende är beroende av kommunikation som du kan lita på, särskilt i en tid av snabb förändring där mycket kommunikation sker digitalt. Därför utvecklar vi nu nya sätt att bygga digitalt förtroende genom att använda innovativ blockchain-teknologi, säger Luca Crisciotti, vd för DNV GL – Business Assurance.

Han leder divisionen som förvaltar certifiering och säkerställer att allt från produkter i livsmedelsbutiker till processer i företag sker enligt bästa praxis och erkända standarder, som exempelvis ISO. Genom lokala kontor i mer än 100 länder har DNV GL utfärdat över 90 000 certifikat till 70 000 kunder.

 

En av de första utanför finansbranschen

Medan fokus på blockchain har varit stort inom finans- och betalningslösningar, har teknologin hittills varit outnyttjad i andra branscher. Tillsammans med Deloittes BlockChain Lab har DNV GL nu tagit ett viktigt ett steg mot att effektivisera hela certifieringsbranschen. 

Konkret betyder detta att när ett DNV GL-certifikat utfärdas, skickas samtidigt information ut i blockkedjan och varje certifikat får en digital identitet. Alla certifikat är krypterade och spårbara, lagrade i ett nätverk av datorer. Den som behöver tillgång till certifikatet kan via en QR-kod genast få bekräftelse på om ett företag har ett giltigt certifikat, samt alla uppgifter om certifieringen. Lösningen gör det mycket lättare att avslöja bedrägerier med certifikat, och därmed mycket svårare att använda förfalskningar.

– Detta är en av de första blockchain-applikationerna som skapas utanför finanssektorn, och visar på möjligheterna som teknologin innebär. Framöver kommer vi troligtvis att se koncept, prototyper och investeringar inom alla stora brancher, säger Martin Bryn, partner på Deloitte Norge.

 

Vill bygga mer på blockchain

DNV GL ser stora möjligheter med teknologin i framtiden.

– I en värld som präglas av stora mängder data och ibland motstridiga budskap blir det allt viktigare för både företag och konsumenter att göra val baserade på information som man kan lita på. Blockchain-teknologin gör att du kan verifiera data och spåra produkter och processer på ett helt nytt sätt. Att föra ut certifikaten i blockchain är bara vårt första steg för att skapa digitalt förtroende, avslutar Luca Crisciotti.

Om DNV GL >

 

Hade du nytta av den här informationen?