Artikel

Retail Banking Advisory in the Digitalized Future 

The Nordic Perspective

Publicerad 2015-02-16

Denna studie presenterar en bild av hur finansiell rådgivning kan komma ske i en alltmer digitaliseras värld, med fokus på sparande, bank samt liv- och pensionsbolag. Resultatet i denna rapport bygger på en undersökning genomförd av Deloitte och EVRY under 2014, med medverkan från ett antal Nordiska finansiella aktörer. 

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?