Artikel

Robotarna är redo – är du?

Läs Deloittes rapport om robotisering

Senaste året har vi sett ett allt större intresse för robotiseringsteknologi och kognitiv/artificiell intelligens. Många företag har redan börjat applicera robotiserade processer och vittnar om betydande effektivisering.

Årets undersökning om RPA (Robotic Process Automation) med över 400 svarande från hela världen visar att många företag börjat undersöka möjligheterna med RPA-teknologi och är övertygade om att robotar kommer att bidra till betydande effektiviseringsvinster. 53 procent av de tillfrågade har redan påbörjat RPA-initiativ och ytterligare 19 procent planerar att gå vidare med RPA under de närmaste två åren. 

För 64 procent av respondenterna är RPA ett strategiskt eller företagsövergripande initiativ. Denna siffra har ökat betydligt – för bara 12 månader sedan uppgav endast 15 procent av de svarande att RPA var ett strategiskt initiativ. Många organisationer som startade med att robotisera funktionsspecifika processer har expanderat initiativen för att utnyttja möjligheterna bredare över hela verksamheten.

I genomsnitt är förväntan att 20 procent av medarbetarnas kapacitet kan ersättas av robotar. Detta speglas av verkligheten hos de som redan implementerat RPA. Faktum är att dessa respondenter visar på en så positiv upplevelse av teknologin att deras förväntningar är ännu större: De tror att hela 52 procent av medarbetarnas kapacitet kan ersättas av robotar.

Läs mer om detta och mycket mer i rapporten.

 

The robots are ready – are you?
Hade du nytta av den här informationen?