tekniktrender

Deloitte Insights

Tech Trends 2020

Tekniktrender som förändrar företag 2020 och framåt

Den elfte upplagan av Deloittes årliga rapport Tech Trends identifierar tekniktrender som har potential att driva betydande förändringar hos företag de närmaste 18 till 24 månaderna. 2020 års rapport undersöker fem nyckeltrender, ger exempel från företag i framkant och tar en närmare titt på vad som väntar vid horisonten.

Teknikkrafter på makronivå

Förra årets Tech Trends-rapport utforskade de nio makro-teknikkrafter som utgör ryggraden i företagens innovation och förnyelseförmåga.

I ett decennium har vi följt uppkomsten och upptrappningen av digitala upplevelser, analysverktyg, molntjänster, digital verklighet, kognitiva teknologier, blockchain, utvecklingen av IT-organisationen, risk och modernisering av kärnsystem. Årets Tech Trends tar en ny titt på hur företag anammat dessa makro-krafter och undersöker hur de formar de teknologitrender som vi förutser kommer att påverka företag de kommande 18 till 24 månaderna. 

För att nyttja krafternas fulla potential, utforskar företag hur de kan kombineras för att skapa mer värde och nya sätt att hantera teknologier och teknologifunktioner. Detta nödvändiga steg blir allt viktigare när företag förbereder sig för att hantera nya krafter som befinner sig vid horisonten: omgivningsupplevelser (’Ambient Experience’), exponentiell intelligens och kvantteknologier.

Klicka på bilden för att läsa kapitlet

Etiska teknologier och förtroende

En växande trend är att ledande företag inser att varje aspekt av deras organisation som förändras av teknologi utgör en möjlighet att vinna eller förlora förtroende. Ledare närmar sig detta inte som en efterlevnads- eller PR-fråga, utan som ett affärskritiskt mål som ska eftersträvas. 

Mot denna bakgrund blir förtroende ett 360-gradersåtagande, för att se till att de många dimensionerna av organisationens teknologier, processer och människor samverkar för att upprätthålla det starka förtroende som företagets många intressenter förväntar sig. 

Företagsledare omvärderar hur deras produkter, tjänster och beslut skapar förtroende – bland annat kopplat till hantering av data, uppbyggnad av ett partner-ekosystem och utbildning av anställda. CIO:er betonar vikten av "etiska teknologier" och skapar en uppsättning verktyg för att hjälpa anställda att uppmärksamma etiska dilemman när de fattar beslut om hur man använder nya teknologier. 

Ledare som ingjuter organisatoriska värden och teknologisk etik i hela organisationen kan visa på ett engagemang att "göra gott", vilket kan bygga en långsiktig grund för förtroende från intressenter.

Klicka på bilden för att läsa kapitlet

Ekonomi och framtidens IT

I takt med att teknologistrategi blivit en alltmer central del av affärsstrategin hos företag, har efterfrågan på förbättrade resultat ökat. För att uppnå detta förväntar vi oss att fler IT- och ekonomiledare arbetar tillsammans för att utveckla flexibla metoder för förnyelse och arbeta snabbrörligt med agila metoder. Oavsett om det är för att stödja innovation, anpassa sig till förändring eller möjliggöra digitala initiativ, kommer IT-avdelningen att behöva ekonomiavdelningens stöd för att på ett effektivt sätt omforma styrningen av teknologi-innovation, anpassa sig till agila metoder och säkra kreativt kapital. 

Arbetet med att övergå till nya ekonomi-, budgeterings- och redovisningsprocesser som främjar innovation kommer inte att ske över en natt. Men det finns starka incitament för både CIO:er och CFO:er att hitta sätt att effektivt finansiera innovation. Vissa företag anammar redan denna trend och utforskar olika möjligheter. De som är i framkant och kommer sannolikt att vara de första att åtnjuta konkurrensfördelar tack vare en ekonomiavdelning som avsätter medel för innovation.

Klicka på bilden för att läsa kapitlet

Digitala tvillingar: Bryggan mellan fysiskt och digitalt

Att använda virtuella modeller för att optimera processer, produkter och tjänster är inget nytt. Men organisationer upptäcker nu att en mer sofistikerad simulerings- och modelleringsförmåga, kraftfull visualiseringsteknik, bättre driftkompabilitet och IoT-sensorer samt en större tillgång av plattformar och verktyg möjliggör mer detaljerade och dynamiska simuleringar än någonsin förr. 

Digitala tvillingar kan öka effektiviteten i tillverkningsprocesser, optimera logistik, transformera prediktivt underhåll, ge stöd inom trafikoptimering – och mycket mer. Företag som övergår från produktförsäljning till försäljning av produkt- och tjänstepaket, eller säljer som-en-tjänst, använder digitala tvillingar i allt större utsträckning. När kapaciteten och graden av förfining ökar kan vi förvänta oss att fler organisationer använder digitala tvillingar för att optimera processer, fatta datadrivna beslut i realtid samt utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller. På lång sikt kan realiseringen av digitala tvillingars fulla potential kräva integrering av system och data över hela ekosystem.

Klicka på bilden för att läsa kapitlet

Upplevelseplattformar

Ett ökat segment av AI-styrda lösningar – refererat till som ”känslostyrda system” eller ”emotionell AI” – omdefinierar hur vi upplever och interagerar med teknologi. Inom de kommande månaderna kommer allt fler företag att öka sina insatser mot en i nuläget omättad efterfrågan på teknologier med bättre förståelse för människor och som mer ändamålsenligt kan interagera med oss.

Historiskt sett har datorer varit oförmögna att koppla samman händelser med mänskliga känslor eller känslomässiga faktorer, men detta förändras när innovatörer lägger till en emotionell kvot (EQ) till teknologins IQ i stor skala. Kombinationen av AI, utvecklingstekniker som kretsar kring människan och teknologier som används i neurologisk forskning för att öka förståelse för mänskliga behov, kommer att göra det möjligt för mänskliga upplevelseplattformar att känna igen en användares emotionella tillstånd och tillhörande kontext, samt svara på ett lämpligt sätt. 

Förmågan att nyttja emotionellt intelligenta plattformar för att identifiera och använda emotionell data i stor skala är en av de mest väsentliga och betydelsefulla möjligheterna för företag framgent.

Klicka på bilden för att läsa kapitlet

Arkitekturen vaknar

Ett växande antal teknologi- och företagsledare inser att arkitekturkunskap är mer strategiskt viktigt än någonsin. För att förbli konkurrenskraftig på marknader som förändras av tekniska innovationer kommer företag att behöva utveckla sitt arbete med arkitektur, vilket börjar med att transformera rollen som arkitekter spelar i organisationen. 

Under de kommande månaderna förväntar vi oss att se fler företag flytta arkitekter bort från sina traditionella isolerade silos och ner i skyttegravarna. Dessa begåvade, men underutnyttjade, teknologer kommer att börja ta mer ansvar för tjänster och system. På samma sätt kommer de att involveras i driften av system. 

Målet med denna förändring är enkel; flytta de mest erfarna arkitekterna dit de behövs som mest, vilket är inom mjukvaruutvecklingsteam som designar komplexa teknologier. Att investera i arkitekter och arkitektur och att höja deras strategiska värde inom företaget kan utveckla denna IT-funktion till en konkurrenskraftig differentierande faktor i den digitala ekonomin.

Klicka på bilden för att läsa kapitlet

Vid horisonten: En titt på framtidens trender

Det finns ett växande intresse bland företag att se bortom det som är nytt och fokusera på vad som kommer härnäst. Och det är inte konstigt; en förståelse för vad som är på väg är värdefullt i det tidiga planeringsstadiet och kan möjliggöra stora belöningar i framtiden. 

Ledande företag har disciplinerade och genomtänkta innovationsprogram som kopplar samman innovation med företagsstrategi och ett långsiktigt teknologilandskap. De har ett pragmatiskt tillvägagångssätt för att uppfatta, skanna, granska, experimentera med och utveckla framtida makroteknologiska krafter – såsom omgivningsupplevelser (’Ambient experience’), exponentiell intelligens och kvantteknologi – till dess att tekniken, marknaden och affärsapplikationerna är redo på en organisationsomfattande nivå. Andra företag bör överväga att ta efter och använda kunskapen för att transformera sina egna verksamheter, innan de själva utsätts för förändringar. I en värld av ett oändligt antal okända faktorer är det ändå möjligt att fokusera på en meningsfull samling kända teknologier som tillsammans kan hjälpa verksamheter att kartlägga en väg framåt.

Klicka på bilden för att läsa kapitlet
Hade du nytta av den här informationen?