tekniktrender

Deloitte Insights

Tech Trends 2022

Vilka tekniktrender har störst potential att påverka din verksamhet?

Deloittes årliga rapport Tech Trends identifierar trender som kommer att påverka företag under de kommande 18–24 månaderna, och ger tech-ledare, företagsledare och styrelser värdefulla insikter kring strategi, risker och ekonomiska följder.

Deloittes trettonde upplaga av Tech Trends innefattar sju trender som ger insikter och inspiration för att låsa upp innovation, bygga förtroende och ingenjörsfördelar för din digitala resa framåt.

1. Förenklad datadelning

Flera nya tekniker förenklar processen för datadelning inom och mellan organisationer samtidigt som integritet bevaras. Som en del av en växande trend lyckas organisationer till en allt högre grad få mer värde från sina egna data samtidigt som de utnyttjar enorma volymer av extern data som traditionellt inte varit tillgänglig. Detta kan leda till nya möjligheter för organisationer att bli datadrivna. Förmågan att dela data säkert med andra inom ett ekosystem eller en värdekedja ger upphov till nya affärsmodeller och produkter. Till exempel, genom att samla kliniska data på delade plattformar i början av COVID-19-pandemin, kunde forskare, medicinska myndigheter och läkemedelstillverkare påskynda utvecklingen av vaccin och behandlingar. Dessutom har dessa datadelningsprotokoll hjälpt läkemedelstillverkare, myndigheter, sjukhus och apotek att samordna och genomföra expansiva vaccinationsprogram som prioriterar effektivitet och säkerhet, samtidigt som immateriella rättigheter bevaras.

2. Vertikal Cloud

Fokus kring digital transformation har skiftat från att möta IT-behoven hos en branschoberoende organisation till att möta de unika strategiska och operativa behoven inom varje sektor och till och med undersektor. Så kallade "Hyperscalers" och SaaS-leverantörer arbetar med globala systemintegratörer och kunder för att tillhandahålla modulariserade, vertikalt specifika affärstjänster och acceleratorer som enkelt kan byggas på för unik differentiering. När den här trenden tar fart kommer distribueringen av applikationer bli en process av sammansättning, snarare än skapande – ett skifte som kan ändra ordningen över hela värdeportföljen. Affärsprocesser kommer att bli strategiska råvaror/handelsvaror som kan köpas, vilket frigör tid för utvecklingsresurser att istället fokusera på strategiområden och konkurrensdifferentiering.

3. Blockchain i verksamheten

Kryptovalutor och non-fungible tokens (NFTs) fångar mediarubriker och allmänhetens fantasi, men dessa och andra blockchain- och distributed ledger technologies (DLT) uppmärksammas också av företag. Vissa tekniker har passerat fantasi-fasen och är på god väg att driva faktiskt produktivitet. De förändrar i grunden sättet att göra affärer över organisationsgränser och hjälper företag att omvärdera hur de hanterar identitet, data, varumärke, ursprung, professionella certifieringar, upphovsrätt samt andra materiella och digitala tillgångar. Nya tekniska framsteg och regleringsstandarder, särskilt i icke-offentliga nätverk och plattformar, hjälper att driva företagsimplementering bortom organisationer för finansiella tjänster. När företag blir allt mer bekväma med blockchain och DLT dyker kreativa användningsområden upp i många branscher, där etablerade branschledare utökar sina portföljer och skapar nya värdeströmmar, medan nystartade företag föreställer sig nya affärsmodeller.

4. Skalbar automatisering av IT

Inför ökad teknisk komplexitet och högre förväntningar på stabilitet och tillgänglighet omkonstruerar CIO:er sina IT-organisationer. Hur? Genom att dra lärdom från molnleverantörer. De identifierar repetitiva, manuella processer och tillämpar en kombination av ingenjörsvetenskap, automatisering och självbetjäning. Nettoresultatet av detta är strömlinjeformade tidslinjer, accelererad värdeleverans, och effektivare och stabilare IT genom hela organisationen. Denna typ av disruptiv automatisering representerar en stor men underutnyttjad möjlighet. Andra tekniktrender som NoOps, Zero trust och DevSecOps delar ett gemensamt tema – övergången till koddelning genom hela organisationen. Genom att gå från manuellt arbete till teknik och automatisering kan organisationer hantera komplexa system mer effektivt och förbättra kundupplevelsen genom tillgänglighet och motståndskraft.

5. Cyber AI: smart säkerhet

Säkerhetsteam kan snart bli överväldigade av stora volymer av cyberattacker i kombination med att dessa blir allt svårare att upptäcka. Företags attackytor växer exponentiellt. Användningen av 5G ökar parallellt med antalet nätverksanslutna enheter. Distansarbete blir allt mer vanligt och attacker från tredje parter är mer allvarliga. Det är dags att efterlysa AI-säkerhetskopiering. Cyber AI kan vara en kraftmultiplikator som gör det möjligt för organisationer att inte bara svara snabbare än deras angripare kan röra sig utan också att förutse dessa drag och agera i förväg. AI kan utökas över etablerade program, till exempel för att påskynda dataanalys, identifiera avvikelser och upptäcka hot. Nya AI-tekniker kan hjälpa mänskliga analytiker att fokusera på förebyggande åtgärder och utveckla en proaktiv och motståndskraftig säkerhet. Om AI införts i hela verksamheten kan den dessutom utnyttjas för att skydda värdefulla AI-resurser och bekämpa AI-drivna attacker.

6. Teknikstacken omfattar smarta enheter

I och med explosionen av "smarta enheter" och den ökade automatiseringen av fysiska arbeten växer IT:s ansvarsområde bortom bärbara datorer och telefoner. CIO:er måste överväga hur man registrerar, hanterar, underhåller och säkrar affärskritiska fysiska tillgångar såsom smart fabriksutrustning, automatiserade matlagningsrobotar, inspektionsdrönare, hälsomonitorer med mera. Eftersom avbrott kan vara affärs- eller livshotande krävs högsta möjliga tillgänglighet och motståndskraft hos den framväxande fysiska teknikstacken. En ny strategi för enhetsstyrning och tillsyn kan dessutom behövas för att hjälpa IT att hantera okända standarder, tillsynsorgan och ansvars- samt etikfrågor. Slutligen kommer CIO:er sannolikt att behöva överväga hur man bör upphandla nödvändiga tekniska talanger och omskola nuvarande arbetskraft.

7. Fältanteckningar från framtiden

En djärv, tekniskt sofistikerad framtid väntar – detta vet vi. Med det sagt kan vi från vår utgångspunkt idag inte urskilja exakt hur denna framtid ser ut. Hur kan vi planera för händelser som är sannolika, men ännu vagt definierade? I vårt sista kapitel i Tech Trends 2022 ”fältanteckningar från framtiden” undersöker vi riktningen för tre tekniker som sannolikt kommer att dominera det digitala landskapet från och med nu och ett decennium framåt: kvantteknik, exponentiell intelligens och integrerad fysisk och digital upplevelse. Även om dessa tekniker för närvarande är begynnande har de fångat intresset hos forskare, investmentbolag, entreprenörer och etablerade företag, som alla är överens: något intressant kommer att hända och med rätt planering kan vi vara redo att agera när framtiden väl kommer. 

Hade du nytta av den här informationen?