crunch-time-oracle

Perspektiv

Datahantering för CFO:er – så får du företagets data att skapa större värde för ekonomifunktionen  

The CFO guide to data management strategy

Senaste delen i Deloittes rapportserie "Crunch time" ger CFO:er en guide till att lyckas med datahantering.

Företag genererar mer och mer data för varje dag som går, vilket ger ekonomifunktionen till synes oändliga möjligheter att samla nya insikter och öka sitt värde för verksamheten. Men om det vore enkelt, skulle alla göra det. Problemet är att mängden data som dagligen genereras från olika källor lätt blir överväldigande. I vår Crunch time-serie kallar vi detta för ”data-tsunamin”. För att hantera den måste företag hitta praktiska tillvägagångssätt för att samla, bearbeta och agera utifrån tillgänglig information.

Att övergå till ett molnbaserad ERP är ett sätt att tackla problemet. Det går vi djupare in på in tidigare rapporter i Crunch time-serien. Men många data-utmaningar kan adresseras i företaget genom enklare eller mer riktade lösningar – och det är vårt fokus i del 13 av Deloittes Crunch Time-serie: The CFO guide to data management strategy.

The CFO guide to data management strategy

Om rapportserien "Crunch Time"

Från molntjänster och robotisering till analys och artificiell intelligens – nya typer av disruptiva teknologier förväntas få stor påverkan på ekonomifunktionen. I Deloittes rapportserie Crunch Time får du insikter i hur andra CFO:er ser på utvecklingen och exempel på hur disruptiva teknologier applicerats i ekonomifunktionen.

Här hittar du tidigare delar i rapportserien

Hade du nytta av den här informationen?